Zvýšení kapacity a kvality vzdělávacích aktivit SŠ Kostka, Dodávka nábytku a vybavení SŠ Kostka

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Zvýšení kapacity a kvality vzdělávacích aktivit SŠ Kostka, Dodávka nábytku a vybavení SŠ Kostka zadávané zadavatelem Střední škola Kostka s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Střední škola Kostka s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Zvýšení kapacity a kvality vzdělávacích aktivit SŠ Kostka, Dodávka nábytku a vybavení SŠ Kostka

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nábytku a vybavení odborných učeben umístěných v nově budovaném školském objektu pro projekt „Zvýšení kapacity a kvality vzdělávacích aktivit SŠ Kostka“. Dodávka zahrnuje:
a) dodávku nábytku a vybavení pro dvě učebny pro dělenou výuku cizích jazyků (m. č. 303 a 305),
b) dodávku nábytku a vybavení pro učebnu fyziky a chemie (místnost č. 304),
c) dodávku nábytku pro šatnu (m. č. 306),
d) dodávku nábytku a vybavení pro učebnu biologie (m. č. 403),
e) dodávku nábytku a vybavení pro přírodovědné multicentrum (m. č. 404),
f) dodávku nábytku a vybavení pro učebnu digitálních technologií (m. č. 405),
g) dodávku nábytku pro kabinet pro učitele odborných předmětů (m. č. 406).
Podrobně je předmět veřejné zakázky specifikován v Zadávací dokumentaci.

Externí odkaz na bližší informace

https://www.kdv.cz/hbr/

Poznámka

Zadávací dokumentace je po celou dobu běhu lhůty pro podání nabídek k dispozici v elektronické podobě na profilu Zadavatele a v elektronickém nástroji KDV v sekci „PŘEHLED ZAKÁZEK“. Elektronický nástroj KDV je přístupný z internetové adresy: https://www.kdv.cz/hbr/. Stažení Zadávacích podmínek v elektronickém nástroji KDV je možné pouze po bezplatné registraci na výše uvedené internetové adrese.
Číslo zakázky (ID zakázky v systému KDV): 1898162770

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

Z2017-024974

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

39160000-1 Školní nábytek; 39162200-7 Školící pomůcky a zařízení

Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění jsou učebny m. č. 303-305, 403-405, šatna m. č. 306 a kabinet m. č. 406 v nově budovaném školském objektu umístěném na parcele č. 6376/1 v k.ú. Vsetín. Dotčené nemovitosti jsou v majetku Zadavatele.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

4 300 000,- bez DPH (5 203 000,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

13. 9. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

8. 9. 2017

Lhůta pro podání nabídek

18. 10. 2017, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: H & B REAL, a.s.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Jana Bajerová

Kontaktní e-mail: jana.bajerova@hbreal.cz

Kontaktní telefon: +420 725 675 108

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Zvýšení kapacity a kvality vzdělávacích aktivit SŠ Kostka, Dodávka nábytku a vybavení SŠ Kostka.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Zvýšení kapacity a kvality vzdělávacích aktivit SŠ Kostka, Dodávka nábytku a vybavení SŠ Kostka zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
School Project, s.r.o. (29386276) Dodavatel 5 076 367,60 Kč vč. DPH
4 195 345,12 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap