Zvýšení kapacity a kvality vzdělávacích aktivit MŠ a SŠ Kostka

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Zvýšení kapacity a kvality vzdělávacích aktivit MŠ a SŠ Kostka zadávané zadavatelem Střední škola Kostka s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Střední škola Kostka s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Zvýšení kapacity a kvality vzdělávacích aktivit MŠ a SŠ Kostka

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je výstavba nové budovy SŠ a MŠ na pozemku parc. č. 6376/1 v katastrálním území a obci Vsetín, jejíž součástí je vybudování nových výukových prostor včetně přednáškového sálu, prostor pedagogů, haly pro pohybové aktivity, navýšení ubytovací kapacity stávajícího internátu, vybudování prostor nové kmenové třídy MŠ a nové pobytové zahrady MŠ nahrazující stávající zahradu, na jejímž pozemku bude nová budova SŠ a MŠ vybudována. Předmětem veřejné zakázky jsou dále stavební úpravy stávajícího objektu na pozemku parc. č. 6376/3 v katastrálním území a obci Vsetín zahrnující zejména rekonstrukci sociálních zařízení, vestavbu a nástavbu stávajícího schodiště.
Podrobněji je předmět veřejné zakázky popsán v Zadávací a kvalifikační dokumentaci-textová část.

Poznámka

Zadávací a kvalifikační dokumentace včetně příloh je k dispozici v elektronické podobě a je uveřejněna v elektronickém nástroji KDV v sekci „PŘEHLED ZAKÁZEK“. Elektronický nástroj KDV je přístupný z internetové adresy: www.kdv.cz/hbr/. Stažení Zadávací a kvalifikační dokumentace je možné pouze po bezplatné registraci na internetové adrese www.kdv.cz/hbr/, a to po celou dobu běhu lhůty pro podání nabídek. Předcházející zadávací řízení veřejné zakázky se stejným názvem bylo zrušeno v souladu s § 84 odst. 3 písm. b) Zákona.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000002

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

642807

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7, 45454100-5, 71322000-1

Místo plnění veřejné zakázky

Vsetín

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

50 000 000,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

48 517 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

22. 7. 2016

Datum zahájení veřejné zakázky

19. 7. 2016

Lhůta pro podání nabídek

16. 8. 2016, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: H & B REAL, a.s.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Pavla Ejemová

Kontaktní e-mail: pavla.ejemova@hbreal.cz

Kontaktní telefon: +420 725 675 108

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Zvýšení kapacity a kvality vzdělávacích aktivit MŠ a SŠ Kostka.

(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap