Výzva k podání nabídky

Tato stránka obsahuje přiložené informace či soubor k veřejné zakázce Stavební úpravy v rámci přípravy realizace polytechnických hnízd - laboratoř 135 a chodba zadávané zadavatelem Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské.

Informace či soubor k zakázce

Název připojené informace či souboru

Výzva k podání nabídky

Popis informace či souboru

Kompozice tvarového řešení objektu je zachována. Materiálové a barevné řešení v exteriéru je zachováno. Řešená je laboratoř č. 135 a přilehlá chodba. Rekonstrukce interiéru bude zahrnovat opravu omítek, štuků a výmaleb, výměnu finální povrchové úpravy podlah, obkladů, výměnu otopných těles, doplnění akustického podhledu, obkladu, LED osvětlení. Doplnění VZT a KLM. Bližší specifikace je v architektonicko-stavení části D1.1.
Výsledkem je vytvořit moderní učebnu, která bude odpovídat požadavkům dnešní doby. Děti budou mít k dispozici nejmodernější edukační systém, které slouží jako kompletní platforma pro realizaci experimentů ve výuce. Učebna bude vybavena řešením s maximálním důrazem na kvalitu výuky včetně plné spolupráce učitele i žáků

Datum uveřejnění

7. 10. 2019

Připojený soubor a jeho stažení

Stáhnout připojený soubor

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap