Akustické úpravy v učebnách CIV

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Akustické úpravy v učebnách CIV zadávané zadavatelem Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Akustické úpravy v učebnách CIV

Předmět veřejné zakázky

Jedná se o akustické opatření v řešených prostorech učeben center interaktivního vzdělávání - (3D učebna č. 12, mediální učebna č. 13, mobilní učebny č. 16 a stacionární digitální učebny č. 11) v areálech školy COPTH v rozsahu a umístění viz projektová dokumentace. Pro akusticky náročné prostory vyžadují jak normy, tak i praktické zkušenosti speciální akustickou úpravu z důvodu snahy o dosažení vhodných akustických podmínek. V případě výukových prostor je hlavním cílem splnit toleranční pásmo frekvenčního průběhu doby dozvuku a dosáhnout co nejlepší srozumitelnosti mluveného slova. Dále je nutné vhodnou konfigurací akustických prvků zabránit nežádoucím odrazům zvuku a podpořit odrazy žádoucí. Zejména u akusticky pohltivých materiálů je velmi důležité i jejich vhodné umístění tak, aby byly potlačeny silné odrazy zvuku s velkým časovým zpožděním za přímým zvukem, které mohou působit jako ozvěna a zhoršit tak srozumitelnost řeči a akustické podmínky jak pro posluchače, tak pro vyučujícího

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P20V00000004

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

areály SŠ-COPTH Praha 9, Poděbradská 1/179, Praha 9 - Vysočany

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 228 796,- bez DPH (2 696 843,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

1 764 559,- bez DPH (2 135 116,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

14. 10. 2020

Datum zahájení veřejné zakázky

14. 10. 2020

Lhůta pro podání nabídek

23. 10. 2020, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Odborný poradce SŠ-COPTH Praha 9, Poděbradská 1/179

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Lukáš Pojar

Kontaktní e-mail: pojar@blackback.cz

Kontaktní telefon: 720390920

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Akustické úpravy v učebnách CIV.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Akustické úpravy v učebnách CIV zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Tengostav s.r.o. (05997763) Uchazeč 2 725 288,- Kč vč. DPH
2 252 304,- Kč bez DPH
B&V GIPS EU s.r.o. (28957024) Uchazeč 2 661 663,- Kč vč. DPH
2 199 722,- Kč bez DPH
AVETON s.r.o. (02436347) Uchazeč 2 688 036,- Kč vč. DPH
2 221 517,- Kč bez DPH
SONING Praha s.r.o. (28957024) Dodavatel 2 135 116,- Kč vč. DPH
1 764 559,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap