Střední průmyslová škola strojnická Vsetín – stavební úpravy kotelen II

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Střední průmyslová škola strojnická Vsetín – stavební úpravy kotelen II zadávané zadavatelem Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín – stavební úpravy kotelen II

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby spočívající zejména ve stavebních úpravách 4 plynových kotelen spojené s výměnou jejich technologie v budovách Střední průmyslové školy strojnické ve Vsetíně. Stavby je členěna na čtyři stavební objekty podle jednotlivých umístění kotelen. Jedná se o plynovou kotelnu hlavní budovy školy, plynovou kotelnu v budově dílen, plynovou kotelnu v budově internátu a plynovou kotelnu pro školní byty. Předmětem veřejné zakázky je kromě provedení
stavebních prací rovněž vypracování dokumentace skutečného provedení stavby.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45454100-5, 44600000-6

Místo plnění veřejné zakázky

Vsetín

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

7 800 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

3. 2. 2015

Lhůta pro podání nabídek

27. 2. 2015, 10:30:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Střední průmyslová škola strojnická Vsetín – stavební úpravy kotelen II.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Výzva k podání nabídky - Informační list 3. 2. 2015 Zobrazit
SVAZEK 1 - Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky 3. 2. 2015 Zobrazit
SVAZEK 1 příloha - Formulář krycí list nabídky 3. 2. 2015 Zobrazit
SVAZEK 1 příloha - Formulář uvedení podílu subdodavatelů 3. 2. 2015 Zobrazit
SVAZEK 1 příloha - Vzor čestného prohlášení prohlášení dodavatele o splnění požadavků podle § 68 odstavec 3 zákona 3. 2. 2015 Zobrazit
SVAZEK 2 - Požadavky zadavatele na kvalifikaci dodavatele 3. 2. 2015 Zobrazit
SVAZEK 2 příloha - Formulář pro uvedení referenčních zakázek 3. 2. 2015 Zobrazit
SVAZEK 2 příloha - Vzor čestného prohlášení dodavatele o splnění kvalifikačních předpokladů 3. 2. 2015 Zobrazit
SVAZEK 3 - Obchodní podmínky 3. 2. 2015 Zobrazit
SVAZEK 4 - Podmínky a požadavky pro jednotný způsob zpracování nabídkové ceny 3. 2. 2015 Zobrazit
TEXTOVA_CAST_PD 3. 2. 2015 Zobrazit
SOUPISY_PRACÍ 3. 2. 2015 Zobrazit
DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM 11. 2. 2015 Zobrazit
Oznámení rozhodnutí zadavatele o vyloučení dodavatele - ATRIUM THERM Servis s.r.o. 9. 4. 2015 Zobrazit
Oznámení rozhodnutí zadavatele o vyloučení dodavatele - ERDING, a. s. 9. 4. 2015 Zobrazit
Oznámení rozhodnutí zadavatele o vyloučení dodavatele - JADRNÍČEK, spol. s r.o. 9. 4. 2015 Zobrazit
Oznámení rozhodnutí zadavatele o vyloučení dodavatele - RAPOS, spol. s r.o. 9. 4. 2015 Zobrazit
Oznámení rozhodnutí zadavatele o vyloučení dodavatele - TM Stav, spol. s r.o. 9. 4. 2015 Zobrazit
Oznámení rozhodnutí zadavatele o vyloučení dodavatele - VT Hranice, s.r.o. 9. 4. 2015 Zobrazit
Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky 9. 4. 2015 Zobrazit
Smlouva o dílo 24. 4. 2015 Zobrazit
Smlouva o dílo položkový rozpočet 1 24. 4. 2015 Zobrazit
Smlouva o dílo položkový rozpočet 2 24. 4. 2015 Zobrazit
Smlouva o dílo položkový rozpočet 3 24. 4. 2015 Zobrazit
Písemná zpráva zadavatele o průběhu zadávacího řízení 29. 4. 2015 Zobrazit
Dodatek číslo 1 smlouvy o dílo 15. 6. 2015 Zobrazit
Prohlášení subdodavatelé 14. 10. 2015 Zobrazit
Výše skutečně uhrazené ceny 14. 10. 2015 Zobrazit
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap