Vybudování nové kanalizační a vodovodní přípojky - budova Avia

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Vybudování nové kanalizační a vodovodní přípojky - budova Avia zadávané zadavatelem Střední průmyslová škola na Proseku. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Střední průmyslová škola na Proseku

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Vybudování nové kanalizační a vodovodní přípojky - budova Avia

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je vybudování nové kanalizační a vodovodní přípojky pro budovu školy nacházející se v Areálu Avia dle projektové dokumentace vypracované firmou KOMPRIN s.r.o., která je součástí výzvy. Položkový rozpočet je součástí příloh ve formátu *.xls.
K nabídkové ceně (provedené práce), musí uchazeč ještě přidat položku „zábor pozemků“ v ceně 150 000 Kč bez DPH (položka není uvedena v položkovém rozpočtu), která bude uhrazena majiteli pozemků, přes které bude přípojka realizována.
Během realizace musí být zachován provoz budovy (na stávající přípojce).

Externí odkaz na bližší informace

Novoborská 610/2

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000012

Podrobná charakteristika zakázky

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

24. 7. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

24. 7. 2018

Lhůta pro podání nabídek

13. 8. 2018, 11:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Střední průmyslová škola na Proseku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Lukáš Procházka

Kontaktní e-mail: lukas.prochazka@sps-prosek.cz

Kontaktní telefon: 602293818

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Vybudování nové kanalizační a vodovodní přípojky - budova Avia.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Výzva k podání cenové nabídky 24. 7. 2018 Zobrazit
Projektová dokumentace a výkaz výměr 24. 7. 2018 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap