Zpracování studie a projektové dokumentace na stavbu SPŠ elektrotechnická Pardubice - Rekonstrukce areálu Do Nového

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Zpracování studie a projektové dokumentace na stavbu SPŠ elektrotechnická Pardubice - Rekonstrukce areálu Do Nového zadávané zadavatelem Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Zpracování studie a projektové dokumentace na stavbu SPŠ elektrotechnická Pardubice - Rekonstrukce areálu Do Nového

Předmět veřejné zakázky

• zpracování Studie „SPŠ elektrotechnická Pardubice - rekonstrukce areálu Do Nového“ určenou jako podklad pro rozhodnutí zřizovatele školy o dalším rozvoji areálu a zpracování dalších stupňů projektové dokumentace.
• zpracování projektové dokumentace pro odstranění stavby, pro územní a stavební řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, a prováděcích vyhlášek, zejména vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
• zpracování zadávací dokumentace podle požadavků zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a prováděcích předpisů, zejm. vyhlášky č. 169/2016 Sb., v platném znění
• zpracování projektové dokumentace vnitřního vybavení
• inženýrská činnost zahrnující zejména projednání s dotčenými orgány a účastníky řízení a sepsání žádosti o vydání povolení k odstranění stavby, územního rozhodnutí a stavebního povolení
• zajištění potřebných průzkumů, posudků, studií a měření (podle potřeby nebo nutnosti) a jejich zahrnutí do projektu

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000003

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

160001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

71322000-1

Místo plnění veřejné zakázky

Pardubický kraj

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

5 000 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum zahájení veřejné zakázky

21. 9. 2016

Lhůta pro podání nabídek

7. 10. 2016, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Petr Vlášek

Kontaktní e-mail: vlasek.zakazky@gmail.com

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Zpracování studie a projektové dokumentace na stavbu SPŠ elektrotechnická Pardubice - Rekonstrukce areálu Do Nového.

(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap