Stavební úpravy hygienických zařízení a šaten objektu dílen

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Stavební úpravy hygienických zařízení a šaten objektu dílen zadávané zadavatelem Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Stavební úpravy hygienických zařízení a šaten objektu dílen

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy hygienických zařízení a šaten objektu dílen. Dojde ke změně v účelu užívání části stavby budovy dílen. Z místností D1.14 Umývárna dívky a D1.15 Umývárna chlapci vzniknou dvě šatny pro chlapce m. č. 114 a 115. Dále zde vznikne m. č. 116 Reklamní dílna. Z místnosti D1.17 Umývárna instruktoři - vznikne Šatna dívky m. č. 117. Místnost D1.18 Úklid bude rozdělena na dvě místnosti – m. č. 118 Úklid a m. č. 119 Šatna úklid.
Původní sociální zařízení pro chlapce, dívky, personál i imobilní – místnosti č. D1.03 – D1.09 budou dispozičně upraveny na nové sociální zařízení pro chlapce, dívky a postižené. Z místnosti č. D1.02 Chodba, vznikne nově sociální zařízení pro učitele, m. č. 110, 111, 112 a 113.
Rekonstrukcí dojde k úpravě počtu ZP. Budou splněny požadavky dle vyhlášky č. 410/2005 Sb. ve znění vyhlášky č. 343/2009 Sb.
Podrobná specifikace stavebních prací je uvedena v projektové dokumentaci a výkazu výměr, které jsou přílohou č. 5 této výzvy

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000005

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45214200-2

Místo plnění veřejné zakázky

Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace, Kavalcova 1, Bruntál, 792 01

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 345 000,- bez DPH (2 837 450,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

27. 7. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

27. 7. 2017

Lhůta pro podání nabídek

14. 8. 2017, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Jan Meca

Kontaktní e-mail: meca@spsoa.cz

Kontaktní datová schránka: +420 555 559 72

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Stavební úpravy hygienických zařízení a šaten objektu dílen.

(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap