Rekonstrukce střechy budovy školy Masarykova 387, Hořovice ev. č. 105 311 1020-2011/5011636

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Rekonstrukce střechy budovy školy Masarykova 387, Hořovice ev. č. 105 311 1020-2011/5011636 zadávané zadavatelem Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Hořovice, Palackého náměstí 100. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Hořovice, Palackého náměstí 100

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Rekonstrukce střechy budovy školy Masarykova 387, Hořovice ev. č. 105 311 1020-2011/5011636

Předmět veřejné zakázky

Na dotčené budově je střecha valbová se dvěma arkýři. Na valbové střeše se nachází střešní krytina typ Holland (již se nevyrábí) a na arkýřích krytina Falcovka.
Stávající krytina je již na hranici životnosti a proto dojde k její kompletní výměně. Na arkýřích bude opětovně použita Falcovka, na valbové střeše krytina dle návrhu dodavatele prací s tím, že musí být zachován alespoň podobný vzhled a zejména nesmí být zvýšena váha střešní krytiny.
Ačkoliv je celé podkroví budovy opatřeno sádrokartonovým podhledem a zatepleno minerální vatou v tl. 100mm, není střecha opatřena pojistnou hydroizolací a dochází k zatékání do budovy a na fasádní římsu.
Na střeše se nacházejí 3 komíny, které budou zachovány, 3 výlezy, které budou vyměněny za nové a 10 střešních oken VELUX, která jsou poměrně nová a zachovalá a dojde jen k jejich výškové úpravě.
NAVRHOVANÝ STAV
Projektant nepočítá se zasahováním do střechy z interiéru budovy (ze strany sádrokartonových konstrukcí), ale pouze z exteriéru.
Dojde k demontáži stávajících střešních krytin. Následně budou demontovány stávající střešní latě. Poškozené latě budou vyměněny (projektant počítá s výměnou v rozsahu max. 5%). Následně budou namontovány kontralatě. Na kontralatě bude osazena pojistná hydroizolace na poté budou osazeny vodorovné střešní latě.
Po dokončení montáže střešních latí bude montována nová střešní krytina vč. všech klempířských prvků (žlaby vč. háků, lemování zdí, okapové plechy a větrací mřížky, výlezy na střechu).
Projektant doporučuje, aby v případě dostatečných finančních prostředků byla doplněna vrstva tepelné izolace střechy o výšku navýšení skladby střechy o kontralatě (80mm).
Protože se přidáním kontralatí zvedne střecha o cca 80mm, musí dojít ke kompletní výměně klempířských prvků, zejména musí být osazeny nové okapové plechy, bude provedena zednická oprava říms po zatékání vody a musí být nově usazena a z interiéru zednicky začištěna všechna

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P12V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

Hořovice, Masarykova 387

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

716 667,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

18. 10. 2012

Datum zahájení veřejné zakázky

18. 10. 2012

Lhůta pro podání nabídek

31. 10. 2012, 12:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Rekonstrukce střechy budovy školy Masarykova 387, Hořovice ev. č. 105 311 1020-2011/5011636.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva o dílo 16. 11. 2012 Zobrazit
Technická zpráva k zakázce VZMR 16. 11. 2012 Zobrazit
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap