Snížení energetické náročnosti objektu firmy Stosta reality a.s.

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Snížení energetické náročnosti objektu firmy Stosta reality a.s. zadávané zadavatelem Stosta reality a.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Stosta reality a.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Snížení energetické náročnosti objektu firmy Stosta reality a.s.

Předmět veřejné zakázky

Zakázka je rozdělena na tři části – A, B a C. Uchazeč o zakázku může podat nabídku do všech třech částí, do libovolných dvou částí, nebo pouze do libovolné jedné části zakázky. (Zadavatel však neumožňuje dílčí plnění v tom smyslu, že by dodavatel mohl nabídnout plnění pouze nějakého jím vybraného segmentu z kterékoliv z částí A, B nebo C zakázky.)

Část A – Izolace střechy
Předmětem zakázky u části A je zateplení střechy foukanou izolací na objektu Gemini ve Zlíně.

Část B – Fotovoltaická elektrárna
Předmětem zakázky u části B je instalace fotovoltaické elektrárny (dále jen FVE) o celkovém výkonu 29,95kWp, která bude umístěna na střeše objektu investora - zadavatele. Energetický zdroj bude dodávat elektrickou energii pro vlastní spotřebu investora - zadavatele a přebytky budou dodávány do sítě distributora elektrické energie.

Část C – Kotelna
Předmětem zakázky u části C je výměna stávajících plynových kotlů v objektu Gemini ve Zlíně. Stávající plynová kotelna je umístěná v 6.NP objektu.

Detailní specifikace předmětu zakázky a požadavky na stavební práce a dodávky jsou uvedeny v příloze č. 1 Zadávací dokumentace.

Poznámka

Lhůta pro podání nabídek začíná běžet od 30.3.2018. Nabídky je možné podávat do 16.4.2018 do 10:00 hod.

Adresa pro podání nabídek:
- Doporučenou poštou na adresu: U Gemini 360, 760 01 Zlín
- Osobní předání na adrese: U Gemini 360, 760 01 Zlín – recepce společnosti Gemini oční klinika a.s.

Kontaktní osoba zadavatele: Ing. Hana Ragasová, Tel.: + 420 604 434 042, E-mail: hana.ragasova@gmail.com

Další informace
Předpokládaná hodnota zakázky je celkem 3.200 tis. Kč bez DPH, z toho:
- část A: 700 tis. Kč bez DPH,
- část B: 1.400 tis. Kč bez DPH,
- část C: 1.100 tis. Kč bez DPH.
Nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Nabídka musí být zpracována v českém jazyce. Připouští se i slovenský jazyk.
Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Místo plnění veřejné zakázky

U Gemini 360, 760 01 Zlín

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

3 200 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

29. 3. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

30. 3. 2018

Lhůta pro podání nabídek

16. 4. 2018, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Hana Ragasová

Kontaktní e-mail: hana.ragasova@gmail.com

Kontaktní telefon: +420604434042

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Snížení energetické náročnosti objektu firmy Stosta reality a.s..

(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap