Snížení energetické náročnosti objektu firmy Stosta reality a.s. – realizace FVE

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Snížení energetické náročnosti objektu firmy Stosta reality a.s. – realizace FVE zadávané zadavatelem Stosta reality a.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Stosta reality a.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Snížení energetické náročnosti objektu firmy Stosta reality a.s. – realizace FVE

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je instalace fotovoltaické elektrárny (dále jen FVE) o celkovém výkonu 29,95kWp, která bude umístěna na střeše objektu investora - zadavatele. Energetický zdroj bude dodávat elektrickou energii pro vlastní spotřebu investora - zadavatele a přebytky budou dodávány do sítě distributora elektrické energie.

Detailní specifikace předmětu zakázky je přílohou č. 1 Zadávací dokumentace.

Poznámka

Název zadavatele: Stosta reality a.s.
Sídlo: U Křížku 572, 252 43 Průhonice
IČO: 26966263
Osoba oprávněná jednat za zadavatele: MUDr. Pavel Stodůlka – člen představenstva

Druh zakázky - dodávky

Lhůta pro podání nabídek začíná běžet od 19.04.2018. Nabídky je možné podávat do 04.05.2018 do 10:00 hod.

Adresa pro podání nabídek: Doporučenou poštou na adresu: U Gemini 360, 760 01 Zlín

Osobní předání na adrese: U Gemini 360, 760 01 Zlín – recepce společnosti Gemini oční klinika a.s.

Kontaktní osoba: Ing. Hana Ragasová, Tel.: + 420 604 434 042, E-mail: hana.ragasova@gmail.com

Další informace
- Předpokládaná hodnota zakázky je 1.400 tis. Kč bez DPH.
- Nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- Nabídka musí být zpracována v českém jazyce. Připouští se i slovenský jazyk.
- Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.


Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

18. 4. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

19. 4. 2018

Lhůta pro podání nabídek

4. 5. 2018, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Ing. Hana Ragasová

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Hana Ragasová

Kontaktní e-mail: hana.ragasova@gmail.com

Kontaktní telefon: +420604434042

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Snížení energetické náročnosti objektu firmy Stosta reality a.s. – realizace FVE.

(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap