Dodávka kompaktního pásového rypadla pro společnost Stavební stroje a doprava, s.r.o.

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Dodávka kompaktního pásového rypadla pro společnost Stavební stroje a doprava, s.r.o. zadávané zadavatelem Stavební stroje a doprava, s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Stavební stroje a doprava, s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Dodávka kompaktního pásového rypadla pro společnost Stavební stroje a doprava, s.r.o.

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je dodávka následujícího technologického vybavení:
• Kompaktní pásové rypadlo
Podrobný popis technologie je uveden v kapitole 3.2 Zadávací dokumentace.

Zadavatel neumožňuje dílčí plnění zakázky.

Poznámka

Identifikační údaje zadavatele:
Zadavatel: Stavební stroje a doprava, s.r.o.
Sídlo: Hrobce 178, PSČ 41183
IČ: 28685351
Zastoupený: Ing. Petr Jiránek, jednatel

Lhůta a místo pro podání nabídky:
Lhůta pro podání nabídek končí dne 1. 12. 2020 v 15:00 hod.
Adresa pro doručování nabídek je SVI AJAK services s.r.o., Palackého třída 283, 288 02 Nymburk.

Kontaktní osoba zadavatele, její telefon a e-mailová adresa:
Kontaktní osoby: Ing. Marek Koplík, Martina Györödiová
Telefon: +420 775 223 388, +420 603 755 201
E-mail: verejne.zakazky@sviajak.cz

Předpokládaná hodnota zakázky je 4.368.600,- Kč bez DPH.

Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Nabídky se podávají v českém jazyce.

Dle §2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P20V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

43262000-7

Místo plnění veřejné zakázky

Svatopluka Čecha 309/35, 410 02 Lovosice.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

4368600,- Kč bez DPH

Druh zadávacího řízení

Jiné

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

15. 11. 2020

Datum zahájení veřejné zakázky

15. 11. 2020

Lhůta pro podání nabídek

1. 12. 2020, 15:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: SVI AJAK services s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Marek Koplík, Martina Györödiová

Kontaktní e-mail: verejne.zakazky@sviajak.cz

Kontaktní telefon: +420 775 223 388, +420 603 755 201

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Dodávka kompaktního pásového rypadla pro společnost Stavební stroje a doprava, s.r.o..

(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap