Strojní vybavení I

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Strojní vybavení I zadávané zadavatelem Stavby COMPLET s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Stavby COMPLET s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Strojní vybavení I

Předmět veřejné zakázky

Veřejná zakázka je dle § 98 zákona zadávána na části. Není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, vztahují se jednotlivá ustanovení této zadávací dokumentace na všechny části veřejné zakázky.
Předmětem veřejné zakázky je dodávka níže uvedených strojních zařízení. Uchazeč může podat nabídku na jednu, více či všechny části veřejné zakázky.
Předmětem zakázky je:
Část 1
• 1 ks Svařovací automat na podélné spoje trubek
• 1 ks Svařovací automat na svařování švů.
• 1 ks Bodová svářečka
• 1 ks Plasmová řezačka 1550 x 3200
• 1 ks Automatická stříhací linka
• 1 ks Hrdlovačka pohon elektrický
• 2 ks Hrdlovačka ruční hydraulická
Část 2
• 1 ks Hrdlovačka ruční hydraulická
Část 3
• 1 ks Hydraulický agregát - ke komínové fréze a dalším stavebním strojům

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000002

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

02

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

42662000-4, 42120000-6, 42610000-5

Místo plnění veřejné zakázky

Ostrava

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 300 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

3. 11. 2014

Datum zahájení veřejné zakázky

3. 11. 2014

Lhůta pro podání nabídek

19. 11. 2014, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Dobrá zakázka s. r. o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Jiří Zapletal

Kontaktní e-mail: info@dobrazakazka.cz

Kontaktní telefon: +420 774 883 284

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Strojní vybavení I .

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
výzva a zadávací dokumentace 3. 11. 2014 Zobrazit
krycí list 3. 11. 2014 Zobrazit
technická specifikace 3. 11. 2014 Zobrazit
rozhodnutí o výběru 19. 11. 2014 Zobrazit
vzdání se práva námitek 19. 11. 2014 Zobrazit
písemná zpráva 10. 12. 2014 Zobrazit
smlouva 10. 12. 2014 Zobrazit
smlouva 10. 12. 2014 Zobrazit
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap