Inovace procesu výroby vaček spalovacích motorů ve ŠK - SO 01 Stavební část

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Inovace procesu výroby vaček spalovacích motorů ve ŠK - SO 01 Stavební část zadávané zadavatelem Šroubárna Kyjov, spol. s r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Šroubárna Kyjov, spol. s r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Inovace procesu výroby vaček spalovacích motorů ve ŠK - SO 01 Stavební část

Předmět veřejné zakázky

Vybudování železobetonových základů včetně energokanálů pro novou výrobní linku a nové podlahy v okolí linky, základy budou doplněny o mikropiloty v místech kotvení zařízení, a související práce.

Poznámka

Zadavatel prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb. zadávání o veřejných zakázek. (Odkazy na zákon č. 134/2016 Sb. jsou uvedeny pouze z důvodu lepší orientace zájemců o zadávacích podmínkách stanovených zadavatelem a jejich rozsahu.).
Výběrové řízení je vyhlášeno podle Pravidel pro výběr dodavatelů MPO, platnost od 2.5.2017.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000005

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

201739P

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45111290-7, 45262310-7

Místo plnění veřejné zakázky

sídlo zadavatele (výrobní hala II.)

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

4 500 000,- bez DPH (5 445 000,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

3 495 000,- bez DPH (4 228 950,- s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

3 495 000,- bez DPH (4 228 950,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Jiné

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

24. 8. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

24. 8. 2017

Lhůta pro podání nabídek

26. 9. 2017, 11:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ivan černý

Kontaktní e-mail: cerny.ivan87@seznam.cz

Kontaktní telefon: 737767661

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Inovace procesu výroby vaček spalovacích motorů ve ŠK - SO 01 Stavební část.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Oznámení o zakázce 24. 8. 2017 Zobrazit
Zadávací dokumentace 24. 8. 2017 Zobrazit
Zápis z prohlídky místa plnění 8. 9. 2017 Zobrazit
Rozhodnutí o výsledku 27. 9. 2017 Zobrazit
Oznámení o pospisu Smlouvy o dílo 17. 10. 2017 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap