Inovace procesu výroby vaček spalovacích motorů ve ŠK - PS 05 Infrastruktura

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Inovace procesu výroby vaček spalovacích motorů ve ŠK - PS 05 Infrastruktura zadávané zadavatelem Šroubárna Kyjov, spol. s r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Šroubárna Kyjov, spol. s r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Inovace procesu výroby vaček spalovacích motorů ve ŠK - PS 05 Infrastruktura

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž zařízení provozního souboru PS 05 Infrastruktura pro firmu Šroubárna Kyjov, spol. s r.o.
V rámci tohoto souboru bude dodáno a nainstalováno následující zařízení – sloupový jeřáb, dopravníky hotových výrobků a dopravník odpadu, systém chlazení výrobků na dopravníku.
Dále v rámci tohoto souboru budou provedeny následující montáže – složení a usazení lisu na základ, mechanická montáž lisu a mechanická montáž indukčního ohřevu.

Poznámka

Zadavatel prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb. zadávání o veřejných zakázek. (Odkazy na zákon č. 134/2016 Sb. jsou uvedeny pouze z důvodu lepší orientace zájemců o zadávacích podmínkách stanovených zadavatelem a jejich rozsahu.).
Výběrové řízení je vyhlášeno podle Pravidel pro výběr dodavatelů MPO, platnost od 2.5.2017.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000008

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

201743D

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

42900000-5

Místo plnění veřejné zakázky

sídlo zadavatele (výrobní hala II.)

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 900 000,- bez DPH (3 509 000,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

2 797 630,- bez DPH (3 385 132,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Jiné

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

9. 11. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

9. 11. 2017

Lhůta pro podání nabídek

12. 12. 2017, 11:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Ivan Černý

Kontaktní e-mail: cerny.ivan87@seznam.cz

Kontaktní telefon: 737767661

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Inovace procesu výroby vaček spalovacích motorů ve ŠK - PS 05 Infrastruktura.

(c) 2010 - 2018 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap