Inovace procesu výroby vaček spalovacích motorů ve ŠK - PS 04 Rozvody chlazení

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Inovace procesu výroby vaček spalovacích motorů ve ŠK - PS 04 Rozvody chlazení zadávané zadavatelem Šroubárna Kyjov, spol. s r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Šroubárna Kyjov, spol. s r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Inovace procesu výroby vaček spalovacích motorů ve ŠK - PS 04 Rozvody chlazení

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž zařízení provozního souboru PS 04 Rozvody chlazení pro firmu Šroubárna Kyjov, spol. s r.o.
V rámci tohoto souboru bude dodáno a nainstalováno následující zařízení – rozvody pitné vody, rozvody chladící vody, rozvody chladící demineralizované vody a také rozvody tlakového vzduchu.
Dále v rámci tohoto souboru bude dodán a nainstalován samostatný systém chlazení, který slouží k čištění chladicí emulze vystupující z lisu od okují a její ochlazení na teplotu umožňující opětovné použití emulze k chlazení nástrojů lisu.

Poznámka

Zadavatel prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb. zadávání o veřejných zakázek. (Odkazy na zákon č. 134/2016 Sb. jsou uvedeny pouze z důvodu lepší orientace zájemců o zadávacích podmínkách stanovených zadavatelem a jejich rozsahu.).
Výběrové řízení je vyhlášeno podle Pravidel pro výběr dodavatelů MPO, platnost od 2.5.2017.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000007

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

201742D

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

42500000-1

Místo plnění veřejné zakázky

sídlo zadavatele (výrobní hala II.)

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

4 400 000,- bez DPH (5 324 000,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

4 755 717,74 bez DPH (5 754 418,40 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Jiné

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

9. 11. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

9. 11. 2017

Lhůta pro podání nabídek

12. 12. 2017, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Ivan Černý

Kontaktní e-mail: cerny.ivan87@seznam.cz

Kontaktní telefon: 737767661

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Inovace procesu výroby vaček spalovacích motorů ve ŠK - PS 04 Rozvody chlazení.

(c) 2010 - 2018 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap