Inovace procesu výroby vaček spalovacích motorů ve ŠK - PS 02 Indukční ohřev

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Inovace procesu výroby vaček spalovacích motorů ve ŠK - PS 02 Indukční ohřev zadávané zadavatelem Šroubárna Kyjov, spol. s r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Šroubárna Kyjov, spol. s r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Inovace procesu výroby vaček spalovacích motorů ve ŠK - PS 02 Indukční ohřev

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka indukčního ohřevu k horizontálnímu kovacímu lisu na výrobu vaček s asymetrickým tvarem pro spalovací motory - dodávka (včetně instalace, montáže a zaškolení) provozního souboru zařízení pro firmu Šroubárna Kyjov, spol. s r.o. - PS 02-Indukční ohřev.
Předmět plnění je součástí projektu INOVACE PROCESU VÝROBY VAČEK SPALOVACÍCH MOTORŮ VE ŠROUBÁRNĚ KYJOV v celkové předpokládané hodnotě 112 mil. Kč bez DPH, který je rozdělen do šesti samostatných, na sebe navazujících a vzájemně se prolínajících, částí, kdy pro každou z těchto částí bude realizováno samostatné výběrové řízení.

Poznámka

Zadavatel prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. (Odkazy na zákon č. 134/2016 Sb. jsou uvedeny pouze z důvodu lepší orientace zájemců o zadávacích podmínkách stanovených zadavatelem a jejich rozsahu.)
Veřejná zakázka je vyhlášena dle Pravidel pro výběr dodavatelů MPO, platnost od 5.12.2016.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000002

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

Z2017-004855

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

201722D

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

42940000-7

Místo plnění veřejné zakázky

sídlo zadavatele

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

20 200 000,- bez DPH (24 442 000,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Jiné

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

22. 2. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

21. 2. 2017

Lhůta pro podání nabídek

30. 3. 2017, 11:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ivan Černý

Kontaktní e-mail: cerny.ivan87@seznam.cz

Kontaktní telefon: +420 737767661

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Inovace procesu výroby vaček spalovacích motorů ve ŠK - PS 02 Indukční ohřev.

(c) 2010 - 2018 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap