Vývojové a inovační centrum SPRINT TRADING - vybavení

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Vývojové a inovační centrum SPRINT TRADING - vybavení zadávané zadavatelem SPRINT TRADING s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

SPRINT TRADING s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Vývojové a inovační centrum SPRINT TRADING - vybavení

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je uzavření smlouvy o dílo na dodání a instalaci zařízení pro výrobu dle přílohy č. 1 této zadávací dokumentace.
Součástí předmětu zakázky je dodávka zařízení do místa provozu zadavatele, tj. Koksární 1152, Ostrava. Dále je předmětem dodávky instalace, zaškolení obsluhy (CE certifikáty, CZ návody v listinné podobě nebo na CD, technická specifikace, potřeby umístění - nároky na elektřinu, místo, zázemí, internet, obsluhu – potřeby umístění musí být dodány ihned po podpisu smlouvy). Předmětem zakázky a součástí nabídkové ceny je i cena podružného materiálu nutného pro zprovoznění zařízení. V případě, že pro chod některého z dodávaných zařízení je nutný speciální software, je jeho dodávka vč. příslušné komerční licence (časově neomezená) součástí předmětu zakázky.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000004

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

42962000-7, 42621100-6

Místo plnění veřejné zakázky

Ostrava

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

26 914 528,20 bez DPH

Druh zadávacího řízení

Jiné

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

3. 7. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

3. 7. 2017

Lhůta pro podání nabídek

3. 8. 2017, 11:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Dobrá zakázka s. r. o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Jiří Zapletal

Kontaktní e-mail: info@dobrazakazka.cz

Kontaktní telefon: +420 774883824

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Vývojové a inovační centrum SPRINT TRADING - vybavení.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Zadávací dokumentace 3. 7. 2017 Zobrazit
oznámení o výsledku 4. 8. 2017 Zobrazit
(c) 2010 - 2018 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap