Energetická opatření na objektu č.p. 583 na ulici Reymontova v Ostravě Hrabové, p.č. 771/6, k.ú. Hrabová

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Energetická opatření na objektu č.p. 583 na ulici Reymontova v Ostravě Hrabové, p.č. 771/6, k.ú. Hrabová zadávané zadavatelem SPRINT TRADING s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

SPRINT TRADING s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Energetická opatření na objektu č.p. 583 na ulici Reymontova v Ostravě Hrabové, p.č. 771/6, k.ú. Hrabová

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je uzavření smlouvy o dílo na zhotovení stavebních úprav na objektu budovy.
Předmětem stavebních prací je zateplení obvodového pláště objektů (fasády, soklu), zateplení střešního pláště a výměna klempířských prvků na fasádě (lemovací lišty, parapety, apod.).
Veškeré kotvící a kotvené zařízení na fasádě, popřípadě střeše objektů bude před započetím prací demontováno, po dokončení prací budou prvky (čidla, osvětlení, cedule, dešťové svody, mříže, apod.) zpětně kotveny k lícím nové fasády a dle potřeby bude provedeno zapojení těchto prvků. Případné kotvení prvků do fasády, popřípadě střechy, bude řešeno nově kotvami požadovaných rozměrů (navýšení o tloušťku izolantu) před provedením KZS.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

Z2017-002724

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45213100-4

Místo plnění veřejné zakázky

Ostrava

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 470 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

30. 1. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

27. 1. 2017

Lhůta pro podání nabídek

20. 2. 2017, 11:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Dobrá zakázka s. r. o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Jiří Zapletal

Kontaktní e-mail: info@dobrazakazka.cz

Kontaktní telefon: +420774883284

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Energetická opatření na objektu č.p. 583 na ulici Reymontova v Ostravě Hrabové, p.č. 771/6, k.ú. Hrabová.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
zadávací pdokumentace 30. 1. 2017 Zobrazit
příloha ZD 30. 1. 2017 Zobrazit
příloha ZD 30. 1. 2017 Zobrazit
příloha ZD 30. 1. 2017 Zobrazit
oznámení o rozhodnutí zadavatele 28. 2. 2017 Zobrazit
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap