Rekonstrukce objektu sportovního zázemí SK Přerov

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Rekonstrukce objektu sportovního zázemí SK Přerov zadávané zadavatelem Sportovní klub Přerov 1908 z.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Sportovní klub Přerov 1908 z.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Rekonstrukce objektu sportovního zázemí SK Přerov

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je Rekonstrukce objektu sportovního zázemí SK Přerov, především pak prostor šaten.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7

Místo plnění veřejné zakázky

Přerov

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

9 990 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

1. 8. 2016

Datum zahájení veřejné zakázky

1. 8. 2016

Lhůta pro podání nabídek

22. 8. 2016, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: SOFIS GRANT s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Kateřina Danišová

Kontaktní e-mail: danisova@sofis-grant.cz

Kontaktní telefon: +420 720 508 890

Kontaktní datová schránka: a48e84u

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Rekonstrukce objektu sportovního zázemí SK Přerov.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Zadávací dokumentace 1. 8. 2016 Zobrazit
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky 1. 8. 2016 Zobrazit
Příloha č. 2 - Čestné prohlášení_ZKP 1. 8. 2016 Zobrazit
Příloha č. 3 - Čestné prohlášení_PKP 1. 8. 2016 Zobrazit
Příloha č. 4 - Čestné prohlášení_FaEZ 1. 8. 2016 Zobrazit
Příloha č. 5 - TKP 1. 8. 2016 Zobrazit
Příloha č. 6 - ČP_§68 1. 8. 2016 Zobrazit
Příloha č. 7 - Návrh smlouvy 1. 8. 2016 Zobrazit
Příloha č. 8 - Projektová dokumentace a rozpočet 1. 8. 2016 Zobrazit
Dodatečné informace č. 1 15. 8. 2016 Zobrazit
Opravená příloha č. 1 - Krycí list nabídky 15. 8. 2016 Zobrazit
Opravená příloha č. 2 - Čestné prohlášení uchazeče o splnění základních kvalifikačních předpokladů 15. 8. 2016 Zobrazit
Opravená příloha č. 3 - Čestné prohlášení uchazeče o splnění profesních kvalifikačních předpokladů 15. 8. 2016 Zobrazit
Opravená příloha č. 4 - Čestné prohlášení uchazeč o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku 15. 8. 2016 Zobrazit
Opravená příloha č. 5 - Čestné prohlášení o splnění technických kvalifikačních předpokladů 15. 8. 2016 Zobrazit
Opravená příloha č. 6 - Povinné údaje nabídky dle § 68, odst. 3, zákona 15. 8. 2016 Zobrazit
Dodatečné informace č. 2 15. 8. 2016 Zobrazit
Dodatečné informace č. 3 15. 8. 2016 Zobrazit
Opravená příloha č. 7 - Smlouva o dílo 15. 8. 2016 Zobrazit
Dodatečné informace č. 4 17. 8. 2016 Zobrazit
Dodatečné informace č. 5 17. 8. 2016 Zobrazit
Dodatečné informace č. 6 17. 8. 2016 Zobrazit
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 23. 8. 2016 Zobrazit
Oznámení o vyloučení z účasti v zadávacím řízení 23. 8. 2016 Zobrazit
Smlouva 5. 9. 2016 Zobrazit
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap