Revitalizace kostela Nanebevzetí Panny Marie v Konojedech u Úštěku

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Revitalizace kostela Nanebevzetí Panny Marie v Konojedech u Úštěku zadávané zadavatelem "Společnost pro obnovu památek Úštěcka". K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

"Společnost pro obnovu památek Úštěcka"

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Revitalizace kostela Nanebevzetí Panny Marie v Konojedech u Úštěku

Předmět veřejné zakázky

Předmět veřejné zakázky spočívá v záchraně nemovité kulturní památky, kostela Nanebevzetí Panny Marie v Konojedech u Úštěku, a to včetně v něm se nacházejících movitých kulturních památek. Kostel je zapsán v Ústředním seznamu kulturních památek a od 08/2012 je na doporučení statika pro veřejnost uzavřen. Záchrana kostela spočívá v jeho celkové obnově, zahrnující statické zajištění, opravu fasád včetně repase výplní oken, obnovu interiéru včetně restaurování dveří a zachovaného mobiliáře, oprava krovu a výměna krytiny nad sakristií, obnovení podlahy v 1. patře sakristie, přeložení stávající krytiny nad lodí a presbyteriem včetně ošetření krovu proti dřevokazným škůdcům.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

404590

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45454100-5

Místo plnění veřejné zakázky

Úštěk-Konojedy

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

26 557 789,- bez DPH (32 134 925,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

24 228 051,07 bez DPH (28 886 908,04 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

27. 2. 2015

Datum zahájení veřejné zakázky

27. 2. 2015

Lhůta pro podání nabídek

23. 3. 2015, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Kontaktní e-mail: togel.advokat@verzak.cz

Kontaktní telefon: 257214317

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Revitalizace kostela Nanebevzetí Panny Marie v Konojedech u Úštěku.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Revitalizace kostela Nanebevzetí Panny Marie v Konojedech u Úštěku zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
STAMO, spol. s r.o. (43222323) Uchazeč 35 735 317,53 Kč vč. DPH
29 886 493,37 Kč bez DPH
JIPO invest s.r.o. (49680706) Uchazeč 22 768 269,44 Kč vč. DPH
19 122 821,97 Kč bez DPH
PAMA s.r.o. (45797247) Dodavatel 28 886 906,04 Kč vč. DPH
24 228 051,07 Kč bez DPH
KONSIT a.s. (18630197) Uchazeč 34 268 563,15 Kč vč. DPH
28 560 075,10 Kč bez DPH
STATUS stavební a.s. (46679120) Uchazeč 24 854 287,- Kč vč. DPH
20 881 462,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap