Realizace vstupních a didaktických workshopů

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Realizace vstupních a didaktických workshopů zadávané zadavatelem Společnost pro kvalitu školy, z. s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Společnost pro kvalitu školy, z. s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Realizace vstupních a didaktických workshopů

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je zajištění vstupních a didaktických workshopů na území ČR.
1) Vstupní workshopy
Předmětem je zajištění 42 vstupních workshopů pro pedagogy zapojených center kolegiální podpory 14 krajů ČR vedených 3 lektory. Cílem workshopů je seznámení s možnostmi el. měřících zařízení výrobce EdLab za účelem ucelení poznatků a orientaci pedagogů a navázání na sumarizaci a systematizaci poznatků získaných učiteli jednotlivých škol v rámci minulých projektů a jejich vlastní pedagogické praxe.
Předmětem zakázky je provedení těchto workshopů, tzn. zajištění lektorů, kteří se dostaví na zadavatelem určené místo ve stanovený čas a provedou předmětný workshop. Workshopy budou probíhat ve školním roce 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019. V každém roce proběhne v jednom kraji jeden workshop (tzn. 14 krajů x 1 workshop/ za šk.rok). Pro rok 2017 jsou již stanovena místa workshopů – viz příloha č. 2 této otevřené výzvy. Pro roky následující budou místa stanovena v dostatečném předstihu zadavatelem. Termíny jednotlivých workshopů budou stanoveny vždy v období dle přílohy č. 2 této otevřené výzvy. Přesné termíny budou oznámeny vždy min. 3 týdny předem.
Dodavatel předmětného workshopu zajistí účast svých lektorů na semináři a dále zajistí 3 demonstrační sady el. měřících zařízení výrobce EdLab pro své lektory. Demonstrační sady musí obsahovat zařízení dle přílohy č. 3 této otevřené výzvy.
Délka trvání workshopu je 6 hodin (6 x 60 min.)
2) Didaktické workshopy
Předmětem je zajištění 42 didaktických workshopů pro pedagogy center kolegiální podpory 14 krajů ČR vedených 3 odborníky z řad dlouholetých didaktiků výuky přírodních věd. Každý workshop bude členěn na část věnovanou oboru fyzika, oboru chemie a oboru biologie. Každý z odborníků (lektorů) musí být specialistou na příslušný obor (tzn. 1 odborník pro obor fyzika, 1 odborník pro obor chemie a 1 odborník pro obor biologie). V průběhu workshopů bude konkretizována vlastní intervence prostřednictvím měřicích zařízení EdLab a čidel (viz příloha č. 3) do vyučovacího procesu za pomocí dostupných metodických materiálů z předešlých projektů.
Předmětem zakázky je provedení těchto workshopů, tzn. zajištění lektorů, kteří se dostaví na zadavatelem určené místo ve stanovený čas a provedou předmětný workshop. Workshopy budou probíhat ve školním roce 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019. V každém roce proběhne v jednom kraji jeden workshop (tzn. 14 krajů x 1 workshop/šk.rok). Pro rok 2017 jsou již stanovena místa workshopů – viz příloha č. 2 této otevřené výzvy. Pro roky následující budou místa stanovena v dostatečném předstihu zadavatelem. Termíny jednotlivých workshopů budou stanoveny vždy v období dle přílohy č. 2 této otevřené výzvy. Přesné termíny budou oznámeny vždy min. 3 týdny předem.
Dodavatel předmětného workshopu zajistí účast svých lektorů na semináři a dále zajistí 3 demonstrační sady el. měřících zařízení výrobce EdLab pro své lektory. Demonstrační sady musí obsahovat zařízení dle přílohy č. 2 této otevřené výzvy. Tuto skutečnost prokazatelně doloží před podpisem smlouvy.
Délka trvání workshopu je 8 hodin (8 x 60 minut).

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000004

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

79632000-3

Místo plnění veřejné zakázky

Česká republika

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

694 214,88 bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

9. 2. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

9. 2. 2017

Lhůta pro podání nabídek

21. 2. 2017, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Dobrá zakázka s. r. o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Jiří Zapletal

Kontaktní e-mail: info@dobrazakazka.cz

Kontaktní telefon: +420774883284

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Realizace vstupních a didaktických workshopů.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
zadávací dokumentace 9. 2. 2017 Zobrazit
příloha č. 2 9. 2. 2017 Zobrazit
uzavřená smlouva 3. 3. 2017 Zobrazit
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap