Otiskova 7 a 9 – regenerace obvodového pláště

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Otiskova 7 a 9 – regenerace obvodového pláště zadávané zadavatelem Společenství vlastníků domu Otiskova 7 a 9. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Společenství vlastníků domu Otiskova 7 a 9

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Otiskova 7 a 9 – regenerace obvodového pláště

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění výběrového řízení je realizace stavebně montážních prací, dodávek a dalších činností podle PROJEKTU a podle SMLOUVY. Stavební úpravy se týkají a řeší zateplení a regeneraci obvodového pláště, tj. obvodové stěny obytných podlaží a garáží, strop nad 1.PP a strop nad posledním obytným podlažím, výměnu skladeb podlah na terasách v 1. a 5. NP, výměnu dveřních a okenních výplní vnějších otvorů včetně vnějších a vnitřních parapetů. Zateplení bude na části objektu provedeno do hloubky 100 cm pod úroveň UT a v části objektu bude provedeno na úroveň terénu. Budou vyměněny sklepní světlíky. Dále dojde k výměně všech klempířských a zámečnických prvků na fasádě. Součástí bude odstranění a nové vybudování okapových chodníků kolem objektu. Nově bude pod zemí před řešený objekt vyvedeno potrubí pro přívod vzduchu větrání CHÚC bloku A2. Proběhne oprava balkonů (nová skladba podlahy, výměna zábradlí a klempířských prvků).

Poznámka

Výběrové řízení na stavební práce, zadávané podle Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020, verze 1.13, platnost od 15. 10. 2019 (dále jen „MP“). Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P21V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

Brno, ul. Otiskova

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

40 077 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

6. 1. 2021

Datum zahájení veřejné zakázky

6. 1. 2021

Lhůta pro podání nabídek

8. 2. 2021, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: CHRISTEC s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Pavel Blažek

Kontaktní e-mail: pavel.blazek@christec.cz

Kontaktní telefon: + 420 606 777 209

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Otiskova 7 a 9 – regenerace obvodového pláště.

(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap