Dodávka kuchyňských linek

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Dodávka kuchyňských linek zadávané zadavatelem Sociální služby pro seniory Olomouc p.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Sociální služby pro seniory Olomouc p.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Dodávka kuchyňských linek

Předmět veřejné zakázky

Dodávka kuchyňských linek v rámci rekonstrukce chráněného bydlení domova pro seniory. Dodávka spočívá ve zhotovení a dodání kuchyňských linek včetně elektrospotřebičů a dalšího vybavení včetně služeb spojedných s dodávkou.
Služby při výměně kuchyňských linek spočívají v (i) demontáži stávajících kuchyňských linek a jejich likvidaci v souladu s platnou legislativou; (ii) v odborné instalaci a montáži nových kuchyňských linek, v zapojení a uvedení do řádného provozu spotřebičů a ostatního zařízení kuchyňských linek, které jsou součástí jejich dodávky a v zajištění případných revizí zařízení, rozvodů a připojení, pokud tato povinnost vyplývá z platné legislativy ve vztahu k jejich řádnému užívání; (iii) likvidaci veškerých odpadů vzniklých v průběhu demontáže a montáže kuchyňských linek, zednického zapravení následků montážních nebo bouracích prací a jejich zapravení bílým malířským nátěrem a v úklidu pracovišť a veškerých prostor a ploch používaných dodavatelem k plnění předmětu zakázky v místě plnění u zadavatele. Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejich přílohách.

Externí odkaz na bližší informace

http://www.sluzbyproseniory.cz/

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P12V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

39141400-6

Místo plnění veřejné zakázky

Olomouc, Zikova 14

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 333 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

13. 6. 2012

Datum zahájení veřejné zakázky

14. 6. 2012

Lhůta pro podání nabídek

29. 6. 2012, 13:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Dodávka kuchyňských linek.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap