Dodávka kuchyňských linek 2012

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Dodávka kuchyňských linek 2012 zadávané zadavatelem Sociální služby pro seniory Olomouc p.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Sociální služby pro seniory Olomouc p.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Dodávka kuchyňských linek 2012

Předmět veřejné zakázky

Dodávka kuchyňských linek v rámci rekonstrukce chráněného bydlení domova pro seniory. Dodávka spočívá ve zhotovení a dodání kuchyňských linek včetně elektrospotřebičů a dalšího vybavení včetně služeb spojedných s dodávkou.
Služby při výměně kuchyňských linek spočívají v (i) demontáži stávajících kuchyňských linek a jejich likvidaci v souladu s platnou legislativou; (ii) v odborné instalaci a montáži nových kuchyňských linek, v zapojení a uvedení do řádného provozu spotřebičů a ostatního zařízení kuchyňských linek, které jsou součástí jejich dodávky a v zajištění případných revizí zařízení, rozvodů a připojení, pokud tato povinnost vyplývá z platné legislativy ve vztahu k jejich řádnému užívání; (iii) likvidaci veškerých odpadů vzniklých v průběhu demontáže a montáže kuchyňských linek, zednického zapravení následků montážních nebo bouracích prací a jejich zapravení bílým malířským nátěrem a v úklidu pracovišť a veškerých prostor a ploch používaných dodavatelem k plnění předmětu zakázky v místě plnění u zadavatele. Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejich přílohách.

UPOZORNĚNÍ na opravu lhůty:
19.7.2012 uveřejněna oprava termínu pro podání nabídek z původního termínu 8.8.2012 na termín 10.8.2012 do 13:00 hodin. Opravená výzva a zadávací dokumentace je doplněna do přiložených dokumentů veřejné zakázky.

Externí odkaz na bližší informace

http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/cs/Form/Display/344903

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P12V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

39141400-6

Místo plnění veřejné zakázky

Olomouc, Zikova 14

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 333 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

10. 7. 2012

Datum zahájení veřejné zakázky

11. 7. 2012

Lhůta pro podání nabídek

10. 8. 2012, 13:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Dodávka kuchyňských linek 2012.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
OPRAVA - viz níže / Výzva k podání nabídek a prokázání kvalifikace - 10. 7. 2012 Zobrazit
OPRAVA - viz níže // Zadávací dokumentace k zakázce 10. 7. 2012 Zobrazit
Priloha_ZD_01_Technicka-specifikace_Seznam a popis sestavy 10. 7. 2012 Zobrazit
Priloha_ZD_01_Technicka-specifikace_Seznam a popis sestavy 10. 7. 2012 Zobrazit
Priloha_ZD_02_Plan-podlazi_Dispozice-budovy 10. 7. 2012 Zobrazit
Priloha_ZD_03_Technicka-specifikace_Postup a zasady realizace 10. 7. 2012 Zobrazit
Priloha_ZD_04_Technicka-specifikace_Dispozicni-reseni-kuch-linky 10. 7. 2012 Zobrazit
Priloha_ZD_05_Technicka-specifikace_Obrazova-priloha 10. 7. 2012 Zobrazit
Priloha_ZD_06_Technicka-specifikace_Stavajici-stav 10. 7. 2012 Zobrazit
Přílohy č. 07 - 13 - vzory dokumentů k prokázání kvalifikace 10. 7. 2012 Zobrazit
Plná moc zadavatele k zastupování v zadávacím řízení. 10. 7. 2012 Zobrazit
Výzva k podání nabídek a prokázání kvalifikace - OPRAVA ze dne 19.7.2012 19. 7. 2012 Zobrazit
Oprava - Zadávací dokumentace ke dni 19.7.2012 19. 7. 2012 Zobrazit
DOTAZ č. 01 24. 7. 2012 Zobrazit
Zneplatněno - oprava 11.8.2012 10. 8. 2012 Zobrazit
Protokol z otevírání obálek 11. 8. 2012 Zobrazit
Rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče 16. 8. 2012 Zobrazit
Oznámení o výběru nabídky 5. 9. 2012 Zobrazit
Písemná zpráva zadavatele 21. 9. 2012 Zobrazit
Smlouva s vítězným dodavatelem 21. 9. 2012 Zobrazit
Přílohy smlouvy 21. 9. 2012 Zobrazit
Prohlášení k subdodavatelům 8. 1. 2013 Zobrazit
Skutečně uhrazená cena za plnění zakázky 8. 1. 2013 Zobrazit
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap