Instalace TČ na bioplynové stanici Smart BioEnergy

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Instalace TČ na bioplynové stanici Smart BioEnergy zadávané zadavatelem Smart BioEnergy s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Smart BioEnergy s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Instalace TČ na bioplynové stanici Smart BioEnergy

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky jsou následující činnosti:
• Instalace dodatečného spalinového výměníkového systému
• Instalace tepelného čerpadla voda-voda chlazení 2.stupně komprese plnící směsi kogenerační jednotky na bioplyn
• Instalace tepelného čerpadla vzduch-voda chlazení odpadního sálavého tepla bloku motoru kogenerační jednotky na bioplyn
• Úprava zapojení strojovny KGJ a MaR ke zvýšení míry výroby užitečného tepla z kogenerační jednotky na bioplyn

Poznámka

S přihlédnutím k hlavnímu předmětu zakázky a skutečnosti, že projekt má být podpořen z programu OPPIK, se jedná o výběrové řízení na dodávku technologií dle pravidel pro výběr dodavatelů OPPIK MPO. Výběrové řízení nespadá pod režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P22V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

6 500 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

23. 6. 2022

Datum zahájení veřejné zakázky

23. 6. 2022

Lhůta pro podání nabídek

18. 7. 2022, 13:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: SEVEn Energy s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Petr Šrutka

Kontaktní e-mail: seven@svn.cz

Kontaktní telefon: +420 224 252 115

Kontaktní datová schránka: j4pzzk5

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Instalace TČ na bioplynové stanici Smart BioEnergy.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap