Svoz a likvidace komunálního a biologického odpadu pro Služby města Moravský Krumlov, příspěvková organizace

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Svoz a likvidace komunálního a biologického odpadu pro Služby města Moravský Krumlov, příspěvková organizace zadávané zadavatelem Služby města Moravský Krumlov, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Služby města Moravský Krumlov, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Svoz a likvidace komunálního a biologického odpadu pro Služby města Moravský Krumlov, příspěvková organizace

Předmět veřejné zakázky

Cílem zadavatele v rámci tohoto zadávacího řízení je zajistit plnění jeho zákonných povinností vyplývajících ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“). Jedná se o pravidelný svoz a energetické využití/odstranění veškerého směsného komunálního odpadu kat. číslo 200301 od občanů obcí Lesonice, Rybníky a města Moravský Krumlov. Dále pravidelný svoz a energetické využití/odstranění veškerého směsného komunálního odpadu kat. číslo 200301 od fyzických osob oprávněných k podnikání a právnických osob mající provozovnu na území města Moravský Krumlov a pravidelný svoz a materiálové využití veškerého biologicky rozložitelného odpadu kat. číslo 200201 od občanů města Moravský Krumlov.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

90500000-2; 90511000-2; 90512000-9

Místo plnění veřejné zakázky

Katastrální území města Moravský Krumlov a jeho místních částí Polánka, Rakšice a Rokytná (kód ZÚJ: 594482), obce Rybníky (kód ZÚJ: 594750) a obce Lesonice (kód ZÚJ: 594351)

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

4 900 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

10. 5. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

10. 5. 2017

Lhůta pro podání nabídek

30. 5. 2017, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: ASHPA oběhová hospodářství, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Daniela Baráková

Kontaktní e-mail: daniela.barakova@ashpa.cz

Kontaktní telefon: +420732561815

Kontaktní datová schránka: j489vqy

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Svoz a likvidace komunálního a biologického odpadu pro Služby města Moravský Krumlov, příspěvková organizace.

(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap