STAVEBNÍ ÚPRAVY TECHNICKO-ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY MORAVSKÝ KRUMLOV, U MOSTU 587, MORAVSKÝ KRUMLOV

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce STAVEBNÍ ÚPRAVY TECHNICKO-ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY MORAVSKÝ KRUMLOV, U MOSTU 587, MORAVSKÝ KRUMLOV zadávané zadavatelem Služby města Moravský Krumlov, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Služby města Moravský Krumlov, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

STAVEBNÍ ÚPRAVY TECHNICKO-ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY MORAVSKÝ KRUMLOV, U MOSTU 587, MORAVSKÝ KRUMLOV

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je realizace díla v rámci projektu s názvem: „STAVEBNÍ ÚPRAVY TECHNICKO ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY MORAVSKÝ KRUMLOV“. Rozsah předmětu veřejné zakázky je stanoven:
a) Projektovou dokumentací, kterou zpracoval pan Ing. arech. Jan Viktorin, Zábrdlovická 15/16 a, 614 00 Brno
b) Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
c) Zadávací dokumentací včetně všech příloh.
d) Součástí projektové dokumentace je dokladová část dokumentace. Uchazeč je povinen dodržet podmínky stanovené v jednotlivých stanoviskách dotčených orgánů a správců sítí. Uchazeč je povinen dodržet podmínky, které vyplynou z územního rozhodnutí a ze stavebního povolení.

Externí odkaz na bližší informace

https://optimal.proebiz.com/vstup/aukce_seznam.php

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000006

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7

Místo plnění veřejné zakázky

Služby města Moravský Krumlov, U mostu 587

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

5 600 000,- bez DPH (6 440 000,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

20. 9. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

20. 9. 2018

Lhůta pro podání nabídek

1. 10. 2018, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: OPTIMAL Consulting, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Tomáš Šturala

Kontaktní e-mail: info@optimalconsulting.cz

Kontaktní telefon: 724716856

Kontaktní datová schránka: iwrzevg

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce STAVEBNÍ ÚPRAVY TECHNICKO-ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY MORAVSKÝ KRUMLOV, U MOSTU 587, MORAVSKÝ KRUMLOV.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
OBCHODNÍ PODMÍNKY 20. 9. 2018 Zobrazit
VÝKAZ VÝMĚR 20. 9. 2018 Zobrazit
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 20. 9. 2018 Zobrazit
KRYCÍ LIST NABÍDKY 20. 9. 2018 Zobrazit
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 20. 9. 2018 Zobrazit
SEZNAM PODDODAVATELŮ 20. 9. 2018 Zobrazit
PODMÍNKY ELEKTRONICKÉ AUKCE 20. 9. 2018 Zobrazit
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 20. 9. 2018 Zobrazit
(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap