Přílohy k ZD - ostatní

Tato stránka obsahuje přiložené informace či soubor k veřejné zakázce Rekonstrukce objektu pro opravárenskou dílnu kolejových vozidel. zadávané zadavatelem SLEZSKOMORAVSKÁ DRÁHA a.s..

Informace či soubor k zakázce

Název připojené informace či souboru

Přílohy k ZD - ostatní

Popis informace či souboru

jsou připojeny tyto přílohy:
Příloha č. 3 - závazný návrh smlouvy na zakázku (smlouvy o dílo)
Příloha č. 4 - Harmonogram výstavby,
Příloha č. 5 - Seznam poddodavatelů,
Příloha č. 6 - seznam technických pracovníků,
Příloha č. 7 - Stavební práce s vyloučením poddodavatelů,
Příloha č. 8 - Seznam referenčních zakázek)
Příloha č. 9 – Krycí list nabídky (doporučený vzor);
Příloha č. 10 – Vzor čestné prohlášení;
Příloha č. 11 – Stavební povolení;
Příloha č. 12 - Prohlášení

Datum uveřejnění

27. 9. 2017

Připojený soubor a jeho stažení

Stáhnout připojený soubor

(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap