Dodávka hnojiv a pesticidů

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Dodávka hnojiv a pesticidů zadávané zadavatelem Školní statek, Opava, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Školní statek, Opava, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Dodávka hnojiv a pesticidů

Předmět veřejné zakázky

Veřejná zakázka je dle ust. § 35 zákona rozdělena na části. Zadavatel umožňuje podat nabídku na jednu či všechny části. Není-li uvedeno jinak, platí ustanovení těchto zadávacích podmínek pro každou část zakázky.
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy se třemi dodavateli na dodávku hnojiv a agrochemických výrobků, a to na dobu do 28. 2. 2019.
Část 1: Hnojiva
Předmětem této části veřejné zakázky je dodávka hnojiv dle specifikace uvedené v příloze č. 1 těchto zadávacích podmínek – viz příloha č. 1 – Hnojiva.
Účastníci musí nabídnout veškerá uvedená hnojiva s uvedenými účinnými látkami.
Část 2: Agrochemické přípravky
Předmětem této části veřejné zakázky je dodávka agrochemických přípravků dle specifikace uvedené v příloze č. 1 těchto zadávacích podmínek – viz příloha č. 2 – Agrochemie.
Účastníci musí nabídnout veškeré uvedené agrochemické přípravky s uvedenými účinnými látkami.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

Z2018-007040

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

24400000-8, 24451000-0, 24450000-3, 24452000-7, 24453000-4, 24454000-1, 24455000-8, 24456000-5, 24457000-2

Místo plnění veřejné zakázky

Opava

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

26. 1. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

26. 1. 2018

Lhůta pro podání nabídek

14. 2. 2018, 11:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Dobrá zakázka s. r. o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Jiří Zapletal

Kontaktní e-mail: info@dobrazakazka.cz

Kontaktní telefon: +420 774883824

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Dodávka hnojiv a pesticidů.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Zadávací dokumentace 26. 1. 2018 Zobrazit
příloha ZD 26. 1. 2018 Zobrazit
příloha ZD 26. 1. 2018 Zobrazit
příloha ZD 26. 1. 2018 Zobrazit
příloha ZD 26. 1. 2018 Zobrazit
vysvětlení ZD 7. 2. 2018 Zobrazit
příloha vysvětlení ZD 7. 2. 2018 Zobrazit
písemná zpráva zadavatele 2. 3. 2018 Zobrazit
(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap