Dodávka hnojiv a pesticidů 2015

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Dodávka hnojiv a pesticidů 2015 zadávané zadavatelem Školní statek, Opava, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Školní statek, Opava, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Dodávka hnojiv a pesticidů 2015

Předmět veřejné zakázky

Veřejná zakázka je dle § 98 zákona zadávána na části. Není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, vztahují se jednotlivá ustanovení této zadávací dokumentace na všechny části veřejné zakázky. Uchazeči mohou podat nabídku na jednu či obě části veřejné zakázky.
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy s jedním dodavatelem na dodávku hnojiv a agrochemických výrobků.
Část 1: Hnojiva
Předmětem této části veřejné zakázky je dodávka hnojiv dle specifikace uvedené v příloze č. 1 těchto zadávacích podmínek – viz příloha č. 1 – Hnojiva.
Uchazeči musí nabídnout veškerá uvedená hnojiva s uvedenými účinnými látkami.
Předpokládaná hodnota této části veřejné zakázky činí 2.000.000,- Kč bez DPH.
Část 2: Agrochemické přípravky
Předmětem této části veřejné zakázky je dodávka agrochemických přípravků dle specifikace uvedené v příloze č. 1 těchto zadávacích podmínek – viz příloha č. 1 – Agrochemie.
Uchazeči musí nabídnout veškeré uvedené agrochemické přípravky s uvedenými účinnými látkami.
Předpokládaná hodnota této části veřejné zakázky činí 2.400.000,- Kč bez DPH.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

24400000-8, 24451000-0, 24450000-3, 24452000-7, 24453000-4, 24454000-1, 24455000-8, 24456000-5, 24457000-2

Místo plnění veřejné zakázky

Opava

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

4 400 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

21. 11. 2014

Datum zahájení veřejné zakázky

21. 11. 2014

Lhůta pro podání nabídek

8. 12. 2014, 11:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Dobrá zakázka s. r. o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Jiří Zapletal

Kontaktní e-mail: info@dobrazakazka.cz

Kontaktní telefon: 774 883 284

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Dodávka hnojiv a pesticidů 2015.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
výzva a zadávací dokumentace 21. 11. 2014 Zobrazit
Příloha 1_1 21. 11. 2014 Zobrazit
Příloha 1_2 21. 11. 2014 Zobrazit
Příloha 2 21. 11. 2014 Zobrazit
rozhodnutí o vyloučení 15. 12. 2014 Zobrazit
rozhodnutí o výběru 15. 12. 2014 Zobrazit
uzavřená smlouva 21. 1. 2015 Zobrazit
písemná zpráva 21. 1. 2015 Zobrazit
(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap