Šatny pro sportovce Bílovec

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Šatny pro sportovce Bílovec zadávané zadavatelem Školní sportovní klub Bílovec. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Školní sportovní klub Bílovec

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Šatny pro sportovce Bílovec

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací spočívajících ve vybudování nově navrhovaných šaten pro sportovce dle dokumentace pro provedení stavby, která je přílohou č. 4 zadávací dokumentace.

Předmětem veřejné zakázky je dvoupodlažní objekt s pultovou střechou navržený v sousedství fotbalového hřiště a domu kultury, který bude sloužit jako zázemí pro sportovní utkání. Půdorysný tvar nové stavby bude jednoduchý obdélníkový. Účelem stavby je občanská vybavenost pro sport a tělovýchovu. Stavba bude vybavena 8 šatnami pro sportovce, přičemž každá šatna je dimenzována pro cca 20 sportovců, dále šatnou pro rozhodčí a šatnou pro trenéry.

Předmět veřejné zakázky je dále specifikován v ustanovení bodu 3.1.3. a 3.1.4. zadávací dokumentace.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

637559

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45212200-8

Místo plnění veřejné zakázky

k. ú. Bílovec - město, Moravskoslezský kraj

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

18 435 174,14 bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

3. 10. 2016

Datum zahájení veřejné zakázky

30. 9. 2016

Lhůta pro podání nabídek

21. 11. 2016, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: QUANTUM CZ s. r. o., Novoveská 101/27, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Bc. Markéta Vodáková

Kontaktní e-mail: marketa.vodakova@quantumcz.com

Kontaktní telefon: +420 608220593

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Šatny pro sportovce Bílovec.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Zadávací dokumentace 3. 10. 2016 Zobrazit
Příloha č. 1 - Soupis stavebních prací 3. 10. 2016 Zobrazit
Příloha č. 2 - Subdodavatelské schéma 3. 10. 2016 Zobrazit
Příloha č. 2 - Subdodavatelské schéma - s el. podpisem 3. 10. 2016 Zobrazit
Příloha č. 3 - Smlouva o dílo (závazný návrh) 3. 10. 2016 Zobrazit
Příloha č. 3 - Smlouva o dílo (závazný návrh) - s el. podpisem 3. 10. 2016 Zobrazit
Příloha č. 4 - Dokumentace pro provedení stavby 3. 10. 2016 Zobrazit
Příloha č. 5 - Veřejnoprávní smlouva 3. 10. 2016 Zobrazit
Příloha č. 6 - Údaje o sdružení 3. 10. 2016 Zobrazit
Příloha č. 6 - Údaje o sdružení - s el. podpisem 3. 10. 2016 Zobrazit
Příloha č. 7 - Čestné prohlášení dle § 68 odst. 3 ZVZ 3. 10. 2016 Zobrazit
Příloha č. 7 - Čestné prohlášení dle § 68 odst. 3 ZVZ - s el. podpisem 3. 10. 2016 Zobrazit
Příloha č. 8 - Krycí list nabídky 3. 10. 2016 Zobrazit
Příloha č. 8 - Krycí list nabídky - s el. podpisem 3. 10. 2016 Zobrazit
Příloha č. 9 - Čestné prohlášení - základní kvalifikace 3. 10. 2016 Zobrazit
Příloha č. 9 - Čestné prohlášení - základní kvalifikace - s el. podpisem 3. 10. 2016 Zobrazit
Příloha č. 10 - Čestné prohlášení - technická kvalifikace 3. 10. 2016 Zobrazit
Příloha č. 10 - Čestné prohlášení - technická kvalifikace - s el. podpisem 3. 10. 2016 Zobrazit
Příloha č. 11 - Čestné prohlášení o ekonomické a fin. způsobilosti 3. 10. 2016 Zobrazit
Příloha č. 11 - Čestné prohlášení o ekonomické a fin. způsobilosti - s el. podpisem 3. 10. 2016 Zobrazit
Příloha č. 12 - Titulní strana na obálku uchazeče 3. 10. 2016 Zobrazit
Příloha č. 12 - Titulní strana na obálku uchazeče - s el. podpisem 3. 10. 2016 Zobrazit
Odůvodnění veřejné zakázky 3. 10. 2016 Zobrazit
Dodatečné informace č. 1 12. 10. 2016 Zobrazit
Dodatečné informace č. 2 18. 10. 2016 Zobrazit
Dodatečné informace č. 3 25. 10. 2016 Zobrazit
Dodatečné informace č. 4 1. 11. 2016 Zobrazit
Dodatečné informace č. 5 3. 11. 2016 Zobrazit
Dodatečné informace č. 6 8. 11. 2016 Zobrazit
Smlouva o dílo - vítěz 15. 3. 2017 Zobrazit
Písemná zpráva zadavatele 19. 3. 2017 Zobrazit
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 10. 7. 2017 Zobrazit
Odstoupení od smlouvy 3. 7. 2018 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Šatny pro sportovce Bílovec zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
MH - STAVBY, s. r. o. (27776506) Uchazeč 19 595 699,53 Kč vč. DPH
16 194 793,- Kč bez DPH
Beskydská stavební, a. s. (28618891) Uchazeč 19 937 381,53 Kč vč. DPH
16 477 174,82 Kč bez DPH
BYSTROŇ Group a. s. (27800466) Uchazeč 20 652 190,53 Kč vč. DPH
17 067 926,06 Kč bez DPH
Hrušecká stavební spol. s r. o. (25585142) Uchazeč 20 811 904,41 Kč vč. DPH
17 199 921,- Kč bez DPH
STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK s. r. o. (27810984) Uchazeč 22 142 973,94 Kč vč. DPH
18 299 978,46 Kč bez DPH
KALAHA a. s. (25562151) Uchazeč 17 854 149,94 Kč vč. DPH
14 755 495,82 Kč bez DPH
NOSTA, s. r. o. (47671416) Uchazeč 20 381 181,13 Kč vč. DPH
16 843 951,35 Kč bez DPH
BDSTAV MORAVA s. r. o. (26807947) Uchazeč 19 339 920,85 Kč vč. DPH
15 983 405,66 Kč bez DPH
COMMODUM, spol. s r. o. (46577238) Uchazeč 20 940 112,43 Kč vč. DPH
17 305 878,04 Kč bez DPH
FICHNA - HUDECZEK a. s. (27765857) Uchazeč 21 483 291,56 Kč vč. DPH
17 754 786,41 Kč bez DPH
BISTA - KBW s. r. o. (25397257) Dodavatel 22 260 943,33 Kč vč. DPH
18 397 473,83 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap