Škola J. Ježka – Rekonstrukce prostor družiny a SPC – interiérové vybavení Identifikační číslo SMVS: 133V111000002

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Škola J. Ježka – Rekonstrukce prostor družiny a SPC – interiérové vybavení Identifikační číslo SMVS: 133V111000002 zadávané zadavatelem Škola Jaroslava Ježka, Mateřská škola, základní škola, praktická škola a základní umělecká škola pro zrakově postižené, Praha 1, Loretánská 19 a 17. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Škola Jaroslava Ježka, Mateřská škola, základní škola, praktická škola a základní umělecká škola pro zrakově postižené, Praha 1, Loretánská 19 a 17

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Škola J. Ježka – Rekonstrukce prostor družiny a SPC – interiérové vybavení Identifikační číslo SMVS: 133V111000002

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je výroba, dodání a montáž vestavěného nábytku (truhlářské práce včetně prací řezbářských), dodání volného nábytku, dodání a osazení svítidel a dodání dalších prvků interiéru stávajících staveb domu U kanónu (č.p. 103) a Vrbnovského paláce (č.p. 104) v Praze na Hradčanech. Obě stavby se nacházejí v památkové rezervaci hlavního města Prahy, jsou v ochranném pásmu Pražského Hradu a jsou nemovitými kulturními památkami.
Podrobně je předmět plnění veřejné zakázky vymezen v projektové dokumentaci, kterou zpracoval jako hlavní projektant Ing. arch. Mg. A. Ondřej Dušek, Ve Střešovičkách 73/48, 169 00 Praha 6, IČO: 74286749, autorizace ČKA: 03 913, z 07/2014 (dále též „projektová dokumentace“). Projektová dokumentace je Přílohou č. 1 Výzvy k podání nabídek.

Poznámka

Veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána dle § 12 odst. 3 a § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZVZ“), Směrnice Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy o zadávání veřejných zakázek, č.j.: MSMT – 13430/2014-1, v platném znění (dále též „Směrnice“) a Dokumentace Programu 133 110 Rozvoj a obnova materiálně technické základny speciálního školství a náhradní výchovné péče

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000001

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

Identifikační číslo SMVS: 133V111000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

39000000-2, 39100000-3, 39200000-4, 31500000-1

Místo plnění veřejné zakázky

Praha - sídlo zadavatele

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

991 735,- bez DPH (1 200 000,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

26. 3. 2015

Datum zahájení veřejné zakázky

26. 3. 2015

Lhůta pro podání nabídek

8. 4. 2015, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: RUNICON consulting s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Roman Novotný

Kontaktní e-mail: verejne-zakazky@email.cz

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Škola J. Ježka – Rekonstrukce prostor družiny a SPC – interiérové vybavení Identifikační číslo SMVS: 133V111000002.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap