Kolové otočné rypadlo

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Kolové otočné rypadlo zadávané zadavatelem Skládky VHS Jihlava s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Skládky VHS Jihlava s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Kolové otočné rypadlo

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je pořízení kolového otočného rypadla. Veškeré informace k zakázce (obchodní podmínky, technické podmínky, hodnotící kritéria, požadavky na splnění kvalifikace aj.) jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejích přílohách uveřejněných na profilu zadavatele. Nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Nabídka se podává v českém nebo slovenském jazyce. Dokumenty, katalogy zařízení či prospekty nad rámec požadovaných dokumentů dle zadávací dokumentace mohou být i cizojazyčné. Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Poznámka

Název zadavatele: Skládky VHS Jihlava s.r.o.
Sídlo: Pávovská 3095/5, 586 01 Jihlava
IČ: 277 26 983

Předmět veřejné zakázky není rozdělen na více částí, zadavatel neumožňuje dílčí plnění. Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových strojů, technologických zařízení a vybavení pro podnikatelskou činnost. Akceptovány budou pouze nabídky na stroje, které nebyly předmětem odpisu, včetně nezbytného softwaru zajišťujícího jejich funkčnost.

Výběrové řízení je realizováno v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014–2020, Výzva IV. programu Úspory energie, který je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky. Vítězný účastník má povinnost označit všechny relevantní dokumenty (kupní smlouvu, předávací protokol, fakturu) číslem projektu „CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0016795“ a názvem projektu „Úspory energií ve společnosti Skládky VHS Jihlava“.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P19V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Místo plnění veřejné zakázky

Parcelní číslo: 432/11, obec: Velký Beranov [588113], katastrální území: Velký Beranov [779491], číslo LV: 696

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

3 300 000 Kč bez DPH

Druh zadávacího řízení

Jiné

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

19. 9. 2019

Datum zahájení veřejné zakázky

20. 9. 2019

Lhůta pro podání nabídek

7. 10. 2019, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Petra Šilhavá

Kontaktní e-mail: silhava@skladkajihlava.cz

Kontaktní telefon: +420 608 408 340

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Kolové otočné rypadlo.

(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap