Rekonstrukce malých můstků

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Rekonstrukce malých můstků zadávané zadavatelem SKI KLUB 2009 z.s.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

SKI KLUB 2009 z.s.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Rekonstrukce malých můstků

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění je v součinnosti se Zadavatelem a jím pověřenými osobami a dle dokumentace pro provádění stavby a výkazů výměr uvedených v přílohách výzvy a podmínek smlouvy o úpravě nemovité věci, provést rekonstrukci malých skokanských můstků, které se nachází na st pčk. 1186/2 k.ú. Vratislavice vč. výstavby skokanské veže.

Externí odkaz na bližší informace

http://www.skiklub2009.webuje.cz

Poznámka

Výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem a nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.
Zadávací dokemnetace je zpracována v souladu se METODIKOU ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK pro zadávání zakázek malého rozsahu a ostatních zakázek financovaných z dotačních programů ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti sportu ze dne 19.5.2014.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45212220-4 Výstavba víceúčelových sportovních zařízení

Místo plnění veřejné zakázky

Vratislavice, Liberec30

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

20. 8. 2014

Datum zahájení veřejné zakázky

20. 8. 2014

Lhůta pro podání nabídek

28. 8. 2014, 14:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: eFact, s.r.o.

Kontaktní e-mail: vyberoverizeni@efact.cz

Kontaktní telefon: 483 352 593

Kontaktní datová schránka: w4y24fn

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Rekonstrukce malých můstků.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Výzva k podání nabídek 20. 8. 2014 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap