Dodávka úsporné technologie čelisťového drtiče

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Dodávka úsporné technologie čelisťového drtiče zadávané zadavatelem SK - EKO Pardubice s. r. o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

SK - EKO Pardubice s. r. o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Dodávka úsporné technologie čelisťového drtiče

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je dodávka technologie určené k drcení stavebního odpadu a dalších materiálů v rámci areálu společnosti. Konkrétně se jedná o:

• Čelisťový drtič

Podrobný popis technologie je uveden v kapitole 3.2 Zadávací dokumentace.

Předmět zakázky dále zahrnuje dopravu na místo určení, bezplatné odstraňování vad v rámci záruční doby, dodání odpovídající technické dokumentace týkající se předmětu plnění, zaškolení obsluhy.

Prodávající se zavazuje, že předmět plnění bude splňovat veškeré technické parametry, jakostní a funkční požadavky a bude plně v souladu s platnými zákony ČR a českými příp. evropskými normami, zákonnými předpisy a obecně závaznými metodikami.

Zadavatel neumožňuje dílčí plnění zakázky.

Poznámka

Identifikační údaje zadavatele:
Zadavatel: SK - EKO Pardubice s.r.o.
Sídlo: Semtín 52, 530 02 Pardubice
IČ: 25283979
Zastoupený: Václav Novotný, jednatel, Jan Kafka, jednatel

Lhůta a místo pro podání nabídky:
Lhůta pro podání nabídek končí dne 13. 5. 2019 v 13:00 hod.
Adresa pro doručování nabídek je SVI AJAK services s.r.o., Palackého třída 283, 288 02 Nymburk.

Kontaktní osoba zadavatele, její telefon a e-mailová adresa:
Kontaktní osoby: Ing. Marek Koplík, Martina Györödiová
Telefon: +420 775 223 388, +420 603 755 201
E-mail: verejne.zakazky@sviajak.cz

Předpokládaná hodnota zakázky je 8.232.000,- CZK bez DPH.

Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Nabídky se podávají v českém jazyce.

Dle §2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P19V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

43414000-8

Místo plnění veřejné zakázky

Rybitví (575593), parcela č. 92/34 zapsaná na LV č. 952.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

8 232 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Jiné

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

10. 4. 2019

Datum zahájení veřejné zakázky

10. 4. 2019

Lhůta pro podání nabídek

13. 5. 2019, 13:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: SVI AJAK services s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Marek Koplík, Martina Györödiová

Kontaktní e-mail: verejne.zakazky@sviajak.cz

Kontaktní telefon: +420 775 223 388, +420 603 755 201

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Dodávka úsporné technologie čelisťového drtiče.

(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap