Certifikace avioniky pro letoun L-410

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Certifikace avioniky pro letoun L-410 zadávané zadavatelem Simply fin s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Simply fin s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Certifikace avioniky pro letoun L-410

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka služeb souvisejících s nezbytnou certifikací nově navržené avioniky pro letoun L-410 (dále jen „služby“) v tomto rozsahu:
- zpracování dokumentace pro vytvoření STC pro navrženou digitální avioniku turbovrtulového letounu L-410 (aplikace nové moderní digitální avioniky pro splnění podmínek provozu civilního dopravního letounu L-410 dle standardů EASA pro kategorii Commuter Aircraft),
- ověření schvalitelnosti a kompatibility navržené avioniky dle pravidel EASA pro kategorii letounu commuter (L-410),
- zpracování plánu certifikace a zpracování certifikačních zpráv a zkoušek,
- testování a ověření HIRF (High-Intensity radiated field) na letounu a jeho avionických systémech po zástavbě nové avioniky,
- zpracování certifikačních zpráv,
- schválení STC dle pravidel EASA pro letoun L-410 s nově navrženou digitální avionikou,
- kontrola a ověření prototypové zástavby na letounu L-410 s/n 1828 a jeho uvolnění do provozu ve vztahu k zástavbě nové avioniky,
- zajištění komunikace s EASA pro získání doplňku typového certifikátu (STC),

Poznámka

Jednotliví účastníci jsou povinni zdržet se jakýchkoli jednání, která by mohla narušit transparentní a nediskriminační průběh zadávacího řízení, zejména pak jednání, v jejichž důsledku by mohlo dojít k narušení soutěže mezi účastníky v rámci zadání veřejné zakázky
Zadavatel má zájem zadat veřejnou zakázku v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Odpovědné veřejné zadávání je proces, při kterém zadavatel nakupuje produkty, služby a stavební práce, které potřebuje, přičemž získává maximální hodnotu za peníze vytvářením prospěchu pro společnost a ekonomiku a minimalizací negativních dopadů na životní prostředí. Podrobnosti dále stanoví návrh smlouvy.
Zadavatel upozorňuje, že v rámci zadávacího řízení dochází za účelem zajištění řádného průběhu zadávacího řízení ke zpracování osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR). Správcem osobních údajů je společnost Simply fin s.r.o., jakožto zadavatel veřejné zakázky.
Účastník bere na vědomí, že zakázka je spolufinancována z prostředků OPPIK v rámci projektu: „Aplikace nové avioniky pro turbovrtulový letoun, reg.č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0025164“

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P22V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

73430000-5

Místo plnění veřejné zakázky

Staré Město

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

3 900 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

18. 3. 2022

Datum zahájení veřejné zakázky

18. 3. 2022

Lhůta pro podání nabídek

20. 4. 2022, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Naviga Assistance, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: David Frolík

Kontaktní e-mail: frolik@naviga4.cz

Kontaktní telefon: +420733643822

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Certifikace avioniky pro letoun L-410.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Výzva a zadávací podmínky 18. 3. 2022 Zobrazit
Přílohy č. 1-3 ZD 18. 3. 2022 Zobrazit
Dodatečná informace č. 1 6. 4. 2022 Zobrazit
Oznámení o zrušení VZ 22. 5. 2022 Zobrazit
Zpráva o posouzení a hodnocení 22. 5. 2022 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap