Pořízení čelního kolového nakladače II.

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Pořízení čelního kolového nakladače II. zadávané zadavatelem SILNICE.CZ s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

SILNICE.CZ s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Pořízení čelního kolového nakladače II.

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je pořízení čelního kolového nakladače II. Jehož technické parametry jsou uvedeny v příloze č. 1. Všechny informace k zakázce (požadavky na splnění kvalifikace, obchodní podmínky, termíny aj.) jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000014

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

Z2017-002112

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

16

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

43250000

Místo plnění veřejné zakázky

Červený dvůr 918/7, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

5 900 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

24. 1. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

24. 1. 2017

Lhůta pro podání nabídek

3. 3. 2017, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Kateřina Dardová

Kontaktní e-mail: kdardova@justimagine.cz

Kontaktní telefon: +420 778 527 021

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Pořízení čelního kolového nakladače II..

(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap