Rekonstrukce objektu společnosti Ševčík - vodohospodářské zařízení s.r.o.

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Rekonstrukce objektu společnosti Ševčík - vodohospodářské zařízení s.r.o. zadávané zadavatelem Ševčík HYDRO s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Ševčík HYDRO s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Rekonstrukce objektu společnosti Ševčík - vodohospodářské zařízení s.r.o.

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je demolice stávajícího objektu (původně kravínu, později garáže pro traktory) v místě stavby nové výrobní haly a následně stavba nové výrobní haly v technologii železobetonového skeletu s opláštěním sendvičovými panely a jeřábovou dráhou. Součástí stavby je i vybudování vodovodní přípojky, přípojky NN (nízkého napětí), dešťové kanalizace a jímky na splaškové vody. Stavba bude provedena dle projektové dokumentace, která je přílohou zadávací dokumentace.
Součástí předmětu veřejné zakázky je také mimo jiné i zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, geodetické zaměření skutečného provedení stavby.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000001

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

2016-17

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45213251-7

Místo plnění veřejné zakázky

Kotvrdovice 316/1, 679 07

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum zahájení veřejné zakázky

23. 8. 2016

Lhůta pro podání nabídek

19. 10. 2016, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: QUANTUM CZ s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Petra Kozubková

Kontaktní e-mail: petra.kozubkova@quantumcz.com

Kontaktní telefon: +420 774552751

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Rekonstrukce objektu společnosti Ševčík - vodohospodářské zařízení s.r.o..

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap