Pořízení nových technologií do podnikání

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Pořízení nových technologií do podnikání zadávané zadavatelem SET - stavby s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

SET - stavby s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Pořízení nových technologií do podnikání

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je pořízení následujících technologií:
- motorové bourací kladivo;
- vibrační deska;
- 3D nivelace;
- hydraulické kleště;
- vacu-lift H (hydraulický pohon) uchopovací zařízení.

Veškeré informace k zakázce (obchodní podmínky, technické podmínky, hodnotící kritéria, požadavky na splnění kvalifikace aj.) jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejích přílohách uveřejněných na profilu zadavatele.

Předmět veřejné zakázky je rozdělen na 5 samostatných částí, zadavatel umožňuje dílčí plnění. Dodavatel je oprávněn podat nabídku na plnění všech, nebo jen některých částí veřejné zakázky, nebo jen na plnění jedné části veřejné zakázky. Nabídky pro každou část této veřejné zakázky budou zadavatelem posuzovány a hodnoceny zcela samostatně a v souladu s tím bude i každá z částí zakázky zcela samostatně zadána. Každý účastník může pro každou část veřejné zakázky podat pouze jednu nabídku.

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových strojů, technologických zařízení a vybavení pro podnikatelskou činnost. Akceptovány budou pouze nabídky na stroje, které nebyly předmětem odpisu, včetně nezbytného softwaru zajišťujícího jejich funkčnost.

Poznámka

Název zadavatele: SET - stavby s.r.o.
Sídlo: č.p. 290, 684 01 Němčany
IČ: 05094909

Výběrové řízení je realizováno v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014–2020, Výzva XI. programu podpory Technologie, který je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky. Vítězný dodavatel má povinnost označit všechny relevantní dokumenty (kupní smlouvu, předávací protokol, fakturu) číslem projektu „CZ.01.2.06/0.0/0.0/19_248/0020917“ a názvem projektu „Nové technologie ve společnosti SET - stavby“.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P20V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Místo plnění veřejné zakázky

areál bývalého zemědělského družstva Kroužek, Rousínov 683 01

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 838 040 Kč bez DPH

Druh zadávacího řízení

Jiné

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

18. 5. 2020

Datum zahájení veřejné zakázky

19. 5. 2020

Lhůta pro podání nabídek

19. 6. 2020, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Zdeněk Záhora

Kontaktní e-mail: zdenek.zahora@centrum.cz

Kontaktní telefon: +420 777 066 930

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Pořízení nových technologií do podnikání.

(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap