Revitalizace zámeckého parku v obci Čížkovice

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Revitalizace zámeckého parku v obci Čížkovice zadávané zadavatelem SERVISO, o. p. s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

SERVISO, o. p. s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Revitalizace zámeckého parku v obci Čížkovice

Předmět veřejné zakázky

Revitalizace zámeckého parku v Čížkovicích
• Sadové úpravy
o ošetření a doplnění stávající zeleně
• Dopravní stavby
o provedení nových cest v původních trasách, které umožní volný pohyb i osobám s omezenou schopností pohybu
o povrch cest bude proveden ze zválcovaných lomových výsivek
o cesty budou ohraničeny betonovými sadovými obrubníky
o provedení odpočívadel vydlážděním žulovou dlažbou
o vybudování dětského hřiště
• Oplocení
o demolice stávajícího oplocení a jeho náhrada a doplnění novým oplocením včetně vjezdové brány
• Oprava ohradních zdí a propustků
o obnova poškozených částí zdi a její dozdění, hloubkové spárování, oprava cihelné koruny zdi
o odstranění stávajících trubních propustků a jejich nahrazení novými trubními propustky s kamennými čely

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000001

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

82014

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7, 45112000-5, 77310000-6, 45300000-0

Místo plnění veřejné zakázky

Ústecký kraj, obec Čížkovice, parc. č. 50/1, 23/3 v k. ú. Čížkovice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

8 596 744,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: SERVISO, o.p.s.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Jan Bittner

Kontaktní e-mail: serviso@tiscali.cz

Kontaktní telefon: +420 416 596 169

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Revitalizace zámeckého parku v obci Čížkovice.

(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap