Snížení produkce emisí VOC ve společnosti Seele Pilsen, s.r.o.

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Snížení produkce emisí VOC ve společnosti Seele Pilsen, s.r.o. zadávané zadavatelem seele pilsen s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

seele pilsen s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Snížení produkce emisí VOC ve společnosti Seele Pilsen, s.r.o.

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka zařízení s cílem optimalizovat likvidaci plynných emisí koncentrací na syntetických zeolitech s následným dopálením v termické spalovací jednotce s rekuperací tepla v závodě (podniku) zadavatele, a to instalací zařízení pro odsávání a čistění odpadních plynů z automatické lakovací linky. Zařízení bude pracovat na principu zakoncentrování organických látek v rotačních adsorbérech na zeolitech a následné termické oxidaci organických látek. Předmětem veřejné zakázky je kompletní dodávka zařízení a souvisejících komponentů, zajištění montáže, instalace, napojení elektrické energie a tlakového vzduchu a v neposlední řadě také nastavení provozních podmínek. Regulace stávajících a nových odtahů z výrobních linek tak aby nové zařízení nemělo negativní vliv na stávající zařízení ohledně kvality výroby, propojení ovládání se stávající technologií, revize a zkouška dodaného a instalovaného zařízení.

Poznámka

Tato veřejná zakázka je zadávána jako nadlimitnní veřejná zakázka ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále též jen jako „zákon“). Tato veřejná zakázka je zadávána v otevřeném zadávacím řízení v souladu s ustanovením § 27 a násl. zákona.
Tato zakázka je zadávána také v souladu s metodikou Operačního programu životního prostředí, zejména pak s následujícími dokumenty:
 Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí,
 Směrnice MŽP č. 12/2012 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z Operačního programu Životní prostředí včetně spolufinancování ze Státního fondu životního prostředí České republiky a státního rozpočtu České republiky,
 Závazné postupy MMR ČR pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007 – 2013
(dále jen „Závazné pokyny“)

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P13V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

373768

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

VZ/01/2013/SEELE

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

42514300-5: Filtrační zařízení

Místo plnění veřejné zakázky

Plzeň, Podnikatelská 1104/13, PSČ 301 00

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

8 800 000,- bez DPH (10 648 000,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

6 950 000,- bez DPH (8 409 500,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

21. 12. 2013

Datum zahájení veřejné zakázky

20. 12. 2013

Lhůta pro podání nabídek

12. 2. 2014, 13:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Michal Kubásek

Kontaktní e-mail: kubasek@nasefirma.eu

Kontaktní telefon: +420 733 311 700

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Snížení produkce emisí VOC ve společnosti Seele Pilsen, s.r.o..

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Snížení produkce emisí VOC ve společnosti Seele Pilsen, s.r.o. zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
ENETEX TECHNOLOGY s.r.o. (42869781) Uchazeč 9 050 800,- Kč vč. DPH
7 480 000,- Kč bez DPH
Filtrační technika spol. s.r.o. (25636120) Uchazeč 10 527 000,- Kč vč. DPH
8 700 000,- Kč bez DPH
HK ENGINEERING s.r.o. (25917978) Dodavatel 8 409 500,- Kč vč. DPH
6 950 000,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap