Elektromobilita SEEIF Ceramic, a.s. – Automobil Ostrava a Rájec

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Elektromobilita SEEIF Ceramic, a.s. – Automobil Ostrava a Rájec zadávané zadavatelem SEEIF Ceramic, a.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

SEEIF Ceramic, a.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Elektromobilita SEEIF Ceramic, a.s. – Automobil Ostrava a Rájec

Předmět veřejné zakázky

Veškeré podmínky a náležitosti zadávacího řízení jsou uvedeny v zadávací dokumentaci (dále také „ZD“) a jejích přílohách, které jsou nedílnou částí této ZD.
Obsahuje-li zadávací dokumentace nebo její přílohy konkrétní obchodní názvy či značky, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.
Zadavatel umožňuje dílčí plnění – zakázka je rozdělena na části. Uchazeč může podat nabídku na jednu, nebo obě části.
• Dílčí část 1: Automobil Rájec
• Dílčí část 2: Automobil Ostrava
Druh veřejné zakázky: Dodávky

Předmětem zakázky je dodávka dvou elektroautomobilů dle technické specifikace uvedené v zadávací dokumentaci

Zadavatel požaduje, aby dodavatel postupoval odděleně a pro každý automobil v nabídce přiložil návrh kupní smlouvy pro každou část zakázky - příloha č. 4 a č. 5.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P19V00000005

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 800 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Jiné

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

10. 8. 2019

Datum zahájení veřejné zakázky

10. 8. 2019

Lhůta pro podání nabídek

27. 8. 2019, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Administrátor veřejné zakázky

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Lukáš Soudek

Kontaktní e-mail: soudek@grantum.cz

Kontaktní telefon: +420 775556070

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Elektromobilita SEEIF Ceramic, a.s. – Automobil Ostrava a Rájec.

(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap