Výměníková stanice Nerudova

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Výměníková stanice Nerudova zadávané zadavatelem Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Výměníková stanice Nerudova

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zadávacího řízení je uzavření smlouvy o dílo mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem je dodávka a instalace horkovodní výměníkové stanice, systému měření a regulace pro horkovodní výměníkové stanice a předávací uzly a nové rozvody vody v objektu polikliniky Zahradníkova a veškeré související dodávky a práce.
Blíže viz zadávací dokumentace.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P23V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

Výměníky tepla, klimatizační nebo chladící zařízení a filtrační stroje (42510000-4), Instalace a montáž elektrických rozvodů a zařízení (45311000-0), Instalace a montáž vodovodních rozvodů (45332200-5), Stavební práce (45000000-7)

Místo plnění veřejné zakázky

Jihomoravský kraj (kód NUTS: CZ064), Brno (kód ZÚJ: 582786), Nerudova 9, objekt Polikliniky Zahradníkova

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

4 000 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

9. 3. 2023

Datum zahájení veřejné zakázky

9. 3. 2023

Lhůta pro podání nabídek

29. 3. 2023, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: INVESTINŽENÝRING a.s.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ilja Kašík

Kontaktní e-mail: kasik@inving.cz

Kontaktní telefon: +420 604 665 171

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Výměníková stanice Nerudova.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap