Rekonstrukce polikliniky Zahradníkova - 2.etapa

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Rekonstrukce polikliniky Zahradníkova - 2.etapa zadávané zadavatelem Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Rekonstrukce polikliniky Zahradníkova - 2.etapa

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce za účelem rekonstrukce fasád vnitrobloku, repase nebo repliky oken a úprava povrchu vnitrobloku, včetně instalace herních prvků.
Předmět zakázky je specifikován zadávací dokumentací, zejména pak projektovou dokumentací ve stupni DPS s názvem akce „II ETAPA Rekonstrukce polikliniky Zahradníkova“, která je přílohou zadávací dokumentace, včetně výkazu výměr. Zhotovitelem projektové dokumentace je atelier A77 ARCHITEKTI, Tausigova 21, 615 00 Brno, IČ: 60552158.

Externí odkaz na bližší informace

www.polza.cz

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7

Místo plnění veřejné zakázky

Brno

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

12 009 391,49 bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

16. 1. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

16. 1. 2017

Lhůta pro podání nabídek

13. 2. 2017, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: INVESTINŽENÝRING a.s.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Ilja Kašík

Kontaktní e-mail: kasik@inving.cz

Kontaktní telefon: +420 604 665 171

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Rekonstrukce polikliniky Zahradníkova - 2.etapa.

(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap