„SDRUŽENÍ OBCÍ PANENSKÝ TÝNEC A ŽEROTÍN PRO STAVBU KANALIZACE A ČOV EO 600“

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce „SDRUŽENÍ OBCÍ PANENSKÝ TÝNEC A ŽEROTÍN PRO STAVBU KANALIZACE A ČOV EO 600“ zadávané zadavatelem Sdružení obcí Panenský Týnec a Žerotín pro stavbu kanalizace a ČOV EO 600. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Sdružení obcí Panenský Týnec a Žerotín pro stavbu kanalizace a ČOV EO 600

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

„SDRUŽENÍ OBCÍ PANENSKÝ TÝNEC A ŽEROTÍN PRO STAVBU KANALIZACE A ČOV EO 600“

Předmět veřejné zakázky

Veřejná zakázka zahrnuje vybudování gravitační splaškové kanalizace s podílem kanalizace tlakové a společné mechanicko-biologické čistírny odpadních vod pro 600 EO Městysu Panenský Týnec a obce Žerotín. Veřejná zakázka také zahrnuje vysazení odboček umístěných na veřejných pozemcích a přivedených k hranicím pozemků soukromých pro možnost napojení přípojek splaškové kanalizace, přípojku NN a vodovodu pro ČOV, příjezd a zpevněné plochy a oplocení areálu ČOV, a dále přečerpací stanice splaškových vod včetně přípojek NN a výtlaků zaústěných do kanalizace gravitační.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45232400-6 Stavební práce na výstavbě kanalizace

Místo plnění veřejné zakázky

Panenský Týnec, Žerotín

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

40 704 000 Kč bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

37 890 662,96 bez DPH (45 847 702,18 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

4. 7. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

4. 7. 2018

Lhůta pro podání nabídek

13. 8. 2018, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Jiří Čížek

Kontaktní e-mail: starosta@panenskytynec.cz

Kontaktní telefon: +420 415 694 129

Kontaktní datová schránka: waykvar

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce „SDRUŽENÍ OBCÍ PANENSKÝ TÝNEC A ŽEROTÍN PRO STAVBU KANALIZACE A ČOV EO 600“.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky „SDRUŽENÍ OBCÍ PANENSKÝ TÝNEC A ŽEROTÍN PRO STAVBU KANALIZACE A ČOV EO 600“ zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
EKOSYSTEM spol. s r.o. (44851804) Dodavatel 45 847 702,18 Kč vč. DPH
37 890 662,96 Kč bez DPH
Metrostav a.s. (00014915) Uchazeč 50 215 000,24 Kč vč. DPH
41 500 000,20 Kč bez DPH
Společnost Panenský Týnec a Žerotín E – H – P, Vedoucí společník: EKOSTAVBY Louny s.r.o. (10442481) Uchazeč 66 525 800,- Kč vč. DPH
54 980 000,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap