Zpracování digitálních povodňových plánů obcí Východní Moravy

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Zpracování digitálních povodňových plánů obcí Východní Moravy zadávané zadavatelem Sdružení měst a obcí východní Moravy. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Sdružení měst a obcí východní Moravy

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Zpracování digitálních povodňových plánů obcí Východní Moravy

Předmět veřejné zakázky

Vyhotovení digitálních povodňových plánů pro obce regionu Východní Moravy. Povodňový plán obcí bude zpracován dle platné legislativy, v souladu s platnou odvětvovou normou upravující tuto problematiku a metodikou MŽP, bude kompatibilní s digitálním povodňovým plánem ČR a v souladu s POVIS. Realizace zakázky proběhne dle podmínek zadávací dokumentace a dle technické specifikace, která tvoří její nedílnou přílohu.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

600 000,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

209 000,- bez DPH (252 890,- s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

209 000,- bez DPH (252 890,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

4. 7. 2016

Datum zahájení veřejné zakázky

4. 7. 2016

Lhůta pro podání nabídek

15. 7. 2016, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: RNDr. Otakar Prudil

Kontaktní e-mail: smovm@seznam.cz

Kontaktní telefon: +420 737 565 954

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Zpracování digitálních povodňových plánů obcí Východní Moravy.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap