Předcházení vzniku biologicky rozložitelných odpadů pořízením kompostérů a štěpkovačů ve vybraných obcích Sdružení měst a obcí Východní Moravy

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Předcházení vzniku biologicky rozložitelných odpadů pořízením kompostérů a štěpkovačů ve vybraných obcích Sdružení měst a obcí Východní Moravy zadávané zadavatelem Sdružení měst a obcí východní Moravy. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Sdružení měst a obcí východní Moravy

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Předcházení vzniku biologicky rozložitelných odpadů pořízením kompostérů a štěpkovačů ve vybraných obcích Sdružení měst a obcí Východní Moravy

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je pořízení 2770 ks domácích kompostérů (2604 ks o min. objemu 1050 litrů a 166 ks o min. objemu 2000 litrů) a 7 ks štěpkovačů pro zajištění předcházení vzniku bioodpadu v obcích Sdružení měst a obcí Východní Moravy. Realizace zakázky proběhne dle podmínek zadávací dokumentace a dle technické specifikace, která tvoří její nedílnou přílohu.
Veřejná zakázka je rozdělena na 2 části. Účastník je oprávněn podat nabídku na jednu část nebo obě části:
část A: Kompostéry
část B: Štěpkovače

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

Z2018-014141

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

39234000-1, 16600000-1

Místo plnění veřejné zakázky

obecní úřady členských obcí

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

10 186 800,- bez DPH (12 326 028,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

8 979 700,- bez DPH (10 865 437,- s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

8 979 700,- bez DPH (10 865 437,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

9. 7. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

5. 7. 2018

Lhůta pro podání nabídek

7. 8. 2018, 10:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Předcházení vzniku biologicky rozložitelných odpadů pořízením kompostérů a štěpkovačů ve vybraných obcích Sdružení měst a obcí Východní Moravy.

(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap