Kompostárna bioodpadu SAP Mimoň spol. s r.o.

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Kompostárna bioodpadu SAP Mimoň spol. s r.o. zadávané zadavatelem SAP Mimoň spol. s r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

SAP Mimoň spol. s r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Kompostárna bioodpadu SAP Mimoň spol. s r.o.

Předmět veřejné zakázky

Předmět veřejné zakázky je rozdělen na 2 části.
Předmětem části I. veřejné zakázky s názvem Technika pro kompostárnu je pořízení manipulátoru a bubnového síta (prosévací zařízení) pro kompostárnu společnosti SAP Mimoň spol. s r.o..
Předmětem části II. veřejné zakázky s názvem Technologie včetně stavby pro kompostárnu je dodávka a instalace nové technologie kompostování metodou řízeného provzdušňování. Předmětem části II. veřejné zakázky je vybudování nové plochy pro kompostování s kapacitou minimálně 3000 tun biologicky rozložitelných odpadů za rok. Požadovaná délka fermentace pomocí metody řízeného provzdušňování je maximálně 4 týdny.
Součástí veřejné zakázky je pořízení elektronického řídicího systému včetně programu monitoringu, ventilátorů a větracích potrubí a sifonů a s tím související stavební práce.

Poznámka

Veřejná zakázka je rozdělena na části.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P13V00000003

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

360962

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

16000000-5;42418900-8;48151000-1;48000000-8;39714100-1;45000000-7;45253800-3

Místo plnění veřejné zakázky

Ralsko - Boreček 30, Mimoň

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

5 340 294,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

20. 12. 2013

Datum zahájení veřejné zakázky

20. 12. 2013

Lhůta pro podání nabídek

17. 2. 2014, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Energetická agentura Vysočiny

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Romana Krátká

Kontaktní e-mail: kratka@eav.cz

Kontaktní telefon: +420 567 303 322

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Kompostárna bioodpadu SAP Mimoň spol. s r.o..

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Oznámení 20. 12. 2013 Zobrazit
Př. 1 Krycí list 20. 12. 2013 Zobrazit
Př. 2 Prohlášení kvalif. předpokl. 20. 12. 2013 Zobrazit
Př. 3 Technická specifikace 20. 12. 2013 Zobrazit
Př. 5 obchodní podmínky (pro část II) 20. 12. 2013 Zobrazit
Př. 6 Podíl subdodávek 20. 12. 2013 Zobrazit
Př. 7 Návrh smlouvy o dílo (pro část II) 20. 12. 2013 Zobrazit
Př. 8 Návrh kupní smlouvy (pro část I) 20. 12. 2013 Zobrazit
Dodatečné informace k části I.: Technika pro kompostárnu 13. 1. 2014 Zobrazit
Př. 8 Návrh kupní smlouvy (aktuální - oprava po dodatečných informacích) 13. 1. 2014 Zobrazit
odůvodnění veřejné zakázky 23. 12. 2013 Zobrazit
dodatečné informace k části II.:Technologie včetně stavby pro kompostárnu 10. 2. 2014 Zobrazit
prodloužení lhůty pro podání nabídek pro část II.: Technologie včetně stavby pro kompostárnu 10. 2. 2014 Zobrazit
projektová dokumentace - nová po dodatečných informacích 10. 2. 2014 Zobrazit
Př. 3 Technická specifikace - nová po dodatečných informacích 10. 2. 2014 Zobrazit
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky pro část I. 6. 3. 2014 Zobrazit
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky pro část II 27. 3. 2014 Zobrazit
Kupní smlouva (část I) 7. 4. 2014 Zobrazit
Smlouva o dílo pro část II 24. 4. 2014 Zobrazit
písemná zpráva zadavatele 24. 4. 2014 Zobrazit
výše skutečně uhrazené ceny - technika 14. 7. 2014 Zobrazit
seznam subdodavatelů - technika 14. 7. 2014 Zobrazit
výše skutečně uhrazené ceny - technologie 22. 12. 2014 Zobrazit
seznam subdodavatelů - technologie 22. 12. 2014 Zobrazit
(c) 2010 - 2018 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap