Výstavba centra péče o dítě

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Výstavba centra péče o dítě zadávané zadavatelem Šance na vzdělání, o.p.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Šance na vzdělání, o.p.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Výstavba centra péče o dítě

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je výstavba objektu dětské skupiny, který bude v rámci svého běžného provozu plnit funkci občanské vybavenosti, resp. infrastruktury pro předškolní vzdělávání, a to formou modulárního řešení.

Podrobný popis předmětu plnění veřejné zakázky je uveden v příloze č. 1 zadávací dokumentace – projektová dokumentace a soupisu prací, viz odstavec 6.1 zadávací dokumentace.

Poznámka

– Zadavatel nepřipouští variantní návrhy.
– Zadavatel si vyhrazuje právo dodatečně změnit či doplnit zadávací podmínky.
– Zadavatel dle § 53 odst. 5 ZZVZ si tímto vyhrazuje, že Oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení nebo Oznámení o výběru dodavatele uveřejní na profilu zadavatele. Oznámení se považují za doručení všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění.
– Předložené nabídky se nebudou účastníkům vracet.
– Náklady na vypracování nabídek zadavatel nehradí.
– Účastník může podat pouze jednu nabídku.
– Účastník podáním nabídky uděluje zadavateli svůj výslovný souhlas se zveřejněním podmínek jeho nabídky v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000001

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

1

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7

Místo plnění veřejné zakázky

na pozemcích parc.č. 796/11 a 796/13, vše kú Svobodné Dvory

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

8 000 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

7. 12. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

7. 12. 2017

Lhůta pro podání nabídek

4. 1. 2018, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Naviga Assistance, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: David Frolík

Kontaktní e-mail: frolik@naviga4.cz

Kontaktní telefon: +420 733 643 822

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Výstavba centra péče o dítě.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Výstavba centra péče o dítě zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
CUBESPACE s.r.o. (27886794) Dodavatel 9 663 713,40 Kč vč. DPH
7 986 540,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap